Viimased uudised

Postitatud 07.01.20 03:08

Kadunud.ee

SA KADUNUD OPEROG Operatiivse Otsingugrupi AASTA KOKKUVÕTE 2019

Armsad sõbrad

ME TÄNAME SIIRALT SÜDAMEST teid kõiki, kõiki kes te olete sellel aastal –
*käinud koos meiega metsas, soos, rabas ja linnatänavatel otsimas,
*otsinud vee alt ja sukeldunud,
*otsinud õhust lennates drooniga ja kopteriga,
*käinud tänavaid mööda otsides hoonetel videovalveseadmeid ja palunud omanike kontakte,
*videovalveseadmete omanikke, kes on aidanud ja lubanud vaadata salvestisi,
*loendamatuid tunde vaadanud videosalvestisi,
*aidanud avada ja uurida kadunud inimese arvuteid ja telefone,
*kinnitanud tulpade-postide-puude külge otsimiskuulutusi,
*vestelnud kohalike elanikega-kaubanduskohtade müüjatega-ühistranspordi juhtidega-postiljonidega,
*avaldanud digitaalsetel ekraanidel kadunud laste kiirteavituskuulutusi,
*helistanud SA Kadunud 24/7 telefonile 6616776 ja jaganud meiega infot kadunud inimestest,
*jaganud sotsiaalmeedias edasi SA Kadunud ja OPEROG otsimisteateid,
*pakkunud OPEROG otsijatele ööbimiseks ja järgmise päeva otsinguplaani tegemiseks oma sooje ruume,
*jaganud otsingul otsijatele võileibu-saiakesi-sooja suppi-teed,
*toetanud SA Kadunud ja OPEROG otsinguid rahaliselt-kinkides meie ühele või teisele arveldusarvele oma raha,
*rõõmustanud ja nutnud koos meiega kui oleme leidnud inimese elusalt,
*hinganud rahulikult kui oleme pidanud lähedastele andma vastuse millest algab lein,
*olnud mõtetes-palvetes otsijatega, kes on väljas otsimas
– me TÄNAME SIIRALT SÜDAMEST teid kõiki!

JUUBEL. 06. oktoobril täitus SA Kadunud OPEROG Operatiivsel Otsingugrupil esimesest otsingust 10 AASTAT!

SA KADUNUD OPEROG ARVUDES. Aastaga lisandus OPEROG üle-Eestilisse otsingumeeskonda 320 aktiivset otsijat – inimesed, kes on saatnud oma kontaktandmed lehe www.operog.ee kaudu sooviga olla operatiivselt teavitatud – ja koos nendega on:
*OPEROG Operatiivses Otsingugrupis 1203 aktiivset otsijat!
*OPEROG FB Messengeri kaudu saavad otsingu algusest teavitatud 820 otsijat.
*Operatiivsed sms-teated otsingu algusest lähevad ELISA sõnumikeskuse abil 739 otsijale.
*Suurima aktiivsusega kuud, mil liituti otsingutega, olid juuli, oktoober, november. Madalaima aktiivsusega kuud olid veebruar ja märts.
*OPEROG FB lehte jälgib 8 217 inimest.
*Kadunud.ee FB lehte jälgib 16 126 inimest.
*KatrinAlert laste kiirteavitussüsteemi kaudu otsisime operatiivselt 6 last, kes kõik leiti elusalt.
Kui aasta 2018 oli intensiivne, siis 2019 oli seda veelgi enam:
*SA Kadunud avas 2019. aastal 164 otsingu kausta.
*OPEROG Operatiivse Otsingugrupi otsijad olid väljas otsimas 72-el otsingul. Oli nädalaid, kus korraga avatud otsinguid oli 3 kuni 5, osad otsingud kestsid päevi, mõned enam kui nädala ja üks – Veiko Kallase otsing Muhumaal – kestis vahelduvalt 4 kuud.
Nendest 72 otsingust:
*Otseselt päästsime 10 inimese elu.
*Kadunud inimese elusalt leidmisega lõppes 43 otsingut.
*Veest otsisime 5 otsingul, neist ühel otsingul Soomes, Isnä piirkonnas kadunuks jäänud Eesti mehe Aleksandr Velikanovi otsimisel. Sonari abiga leidis Meremõõdukeskus OÜ uurimislaev 14.12 Tartus Emajõest 06.12 Tartu linnas teadmata kadunud 25a Aiti Valgu keha, kadunud inimese otsimiseks või väljatoomiseks sukeldusid tuukrid kolmel otsingul.
*Õhust otsisime 10 otsingul drooniga, sealhulgas ühel – Veiko Kallase otsingul – ka Oleg Sõnajala abil helikopteriga. Drooni abil leidsime 2 inimest – Laeva soos 21.09 kadunud 77a Veera hukkunult ja 19.11 Tabiveres kadunud 84a Lembitu, kes kaks päeva oli abitult maas lamanud, elusalt.
*Kahel korral viisime läbi kooskõlastatult prokuratuuriga sündmuskohal tagantjärele asitõendite otsingu, kasutades selleks detektoreid, sh veealuseid.
*Öösel otsisime 13 otsingul.
*Koos autoga kadunud inimesi otsisime 11 otsingul, jalgrattaga 2 otsingul.
*Asulate piirkonnas otsisime kas tervenisti või kattuvalt koos maastikuotsinguga 41 korral.
*Leidmata jäi kadunud inimene sellel aastal alustatud otsingutest 21 korral, mis kanduvad aastasse 2020. Nendest 11 on maastikuotsingud, millest ühel juhul on tegemist maastikuotsingu käigus leitud inimese skeletiga.

MÕNED OTSINGUD. Mõned eredamalt meeles püsinud otsingud eelmisest aastast:
*Aasta algas 81a Luule otsimisega Roosna-Allikul. Eelnevalt kahel päeval tehtud põhjalik otsingupiirkonna planeerimine piirkonna, kus maastikuotsinguga alustada, päädis Luule leidmisega 3 tundi peale otsingu alustamist. Otsisime põlvini lumes (foto 2)
*28.02 tööpäeva lõpul saime lähedastelt palve appi tulla ja alustasime Tallinnas Hiiu piirkonnas hommikul poodi läinud ja kadunuks jäänud eaka proua Linda otsimisega. OPEROG Tallinna piirkonna teatele reageerisid paljud ja üks meist, Anastassija Ljutenko, märkas kirjeldusele vastavat prouat Kivimäe piirkonnas tee ääres. Teda kõnetades lausus proua pisarsilmi Anastassijale, et ei mäleta, kus tema kodu on, et sinna minna…
*13.04 jäi Tallinnas teadmata kadunuks 17a Sofia, kelle otsimine kestis meil järjest täpselt kaks nädalat, niikaua kui Sofia Võsu lähistel metsade vahelt omal jõul maanteele vaevaliselt välja liikus, tühjal teel autoga liikunud naine vaevalt liikuvat tüdrukut nähes kinni pidas, teda kõnetas ja seejärel SA Kadunud 24/7 telefonile helistas, et leidis Sofia…
*Kaks nädalat ei olnud meie kõige pikem otsing, selleks sai 11.02 Muhumaal koos ATV-ga teadmata kadunuks jäänud 50a Veiko Kallase otsimine, kus me kokku nelja kuu jooksul veetsime loendamatuid päevi maastikul ahelikus, droonide ja ATV-dega otsides, lendasime Väinamerel helikopteriga ja avastasime jääl sõiduvahendi jäljed (foto 3), rannaääri kontrolliti kõik kolm kuud, kohalik Kallaste mees leidis Veiko kiivri merejäält Kallaste lähedalt koos poiga, mille omaniku me üles leidsime, Hiiumaalt Sarve poolsaare rannast leidsid Hiiumaa OPEROG otsijad randa tulevad sõiduvahendi jäljed, otsisime läbi Väinamere laiud, sõitsime kokku 7 pikka päeva Meremõõdukeskus OÜ uurimislaevaga ja kaardistasime merepõhja objekte Tammiski nuka-Seanina sadama-Ahelaiu ruumis ja ikkagi leiti Veiko keha juhuslikult 04.06 Läänemaa rannikult Pusku rannast. See oli ka rahaliselt meie kõige kallim otsing, mitte küll meile, vaid Meremõõdukeskuse juhile Peeter Udele, kes kokku viiekohalise numbri enda kanda võttis. Veiko ATV on seni leidmata…
*Pikki otsinguid oli veel ja need kaks jäid lahendamata: Raplast 28.06 koos jalgrattaga kadunud 52a Meinard Muldmaa ja Rapla lähedalt Ohulepalt juuli alguses – täpselt teadmata mis päeval – ka koos jalgrattaga teadmata kadunuks jäänud 69a Rein Mölderma. Nende meeste otsimisele kulus OPEROG Raplamaa otsijatel nädalaid. Augustis saime kolm päeva otsida koos politsei laibakoertega nende koolituse raames, kuid mõlemad mehed ja nende rattad on leidmata…
*Mastaapseim otsing oli 16.08 Lätis Kolka neemelt kajakiga Ruhnu teele asunud Aigis Audersi otsimine Liivi lahe regioonis. Kui Aigise poeg Matiss mulle Lätist helistas ja ütles, et tal ei jää muud üle, kui ta tuleb järgine päev Saaremaale ja hakkab Sõrve tipust jala rannikult minema, sest Läti politsei hoovuste arvutus näitas Sõrve suunda, siis oli mul hetkega selge, et üksi ta Sõrve rannikut käima ei pea. Ja nii algas 8 päevane otsing, mis hõlmas enda alla Saaremaa lõuna- ja kagu- ning Lääne-Eesti ranniku. OPEROG otsijad, kohalikud kalurid ja Lätist Aigise sõbrad kajakkidega käisid ja sõitsid läbi enam kui sada kilomeetrit rannajoont. OPEROG Saaremaa piirkonna üks juhte Monika Raud koos Kaisa Kaljumaga joonistasid õhtuti päeval läbitud vahemaid otsingukaardile, mis mulle kõrvalt nähes oli meeletult mahukas töö (foto 4). Läänemaal korraldas lätlastele tasuta majutust, paate ja ranniku läbitavuse infot meie OPEROG Läänemaa piirkonna otsijad Veronica Leibur ja Liis Jürisson, kelle juhtimisel püstitasime ka otsimiskuulutuste ülespanemise rekordi – ööpäevaga saime panna välja igasse paadi veeskamispunkti läänerannikul alates Varblast kuni Läti piirini Aigise otsimiskuulutused, peale seda kui 22.08 saime teate Aigise kanuu leidmisest Matsirannast. Aigise keha leiti skuutrisõitja poolt 25.08 Ikla ja Treimani vahelisest ruumist meres, rannast ca 300 meetri kaugusel…
*27.08 kell 15:30 tuleb Viljandi vallas Kärstna lähedal Karuli bussipeatuses bussilt maha 35a Ülle (foto 5), et minna jalgsi koju Veisjärvele, kuid sinna ta ei jõua… Samal õhtul, vesteldes telefonis Ülle lähedase Terviga ja kuulanud ära OPEROG piirkonnajuhtide Allani ning Kalmeri, kes said operatiivselt tunni ajaga Veisjärvele sõita, arvamuse alustame Ülle otsimist, mis kandub öösse ja jätkub kogu ärkveloleku aja järjest 14 päeva kuni Ülle tapetud ja kõrvalmaakonnas järve uputatud surnukeha juhuslikult leidmiseni 09.09…
*Ja Cärolin. Mina oma 29 otsinguaasta jooksul ei ole näinud sellistes oludes eluspüsimise võimet nagu kogu Eesti Pääsküla rabas kadunud 23a tütarlapse 8-ndal otsingupäeval nägi. Nägi imet... Sellest kiirgav tõde on soe ja annab lootust. Me tahame uskuda. Igal järgmisel otsingul...

OLULINE ON ÜKS NUMBER. Meil on igast 72 OPEROG otsingust midagi kirjutada, kuid jäägu siinkohal igatsus neist kuulda teiega. Eelpool loetletud numbrite juurde, mida me pole varasemalt sellisel kujul avaldanud, soovime öelda, et tegelikult on tähtis vaid üks number. ÜKS NUMBER. See ÜKS otsing, mis parajasti käib, see ÜKS inimene, keda parajasti otsime – tema on tähtis...

JÄID LEIDMATA. Sellel aastal alustatud otsingutest 21 korral jäi kadunud inimene leidmata ja need kanduvad edasi aastasse 2020. Neist 10 olid OPEROG maastikuotsingud:
*22.06 55a Rain Kurõ külast Misso vallast,
*28.06 52a Meinard Muldmaa Raplast,
*07 algus 69a Rein Mölderma Ohulepalt,
*14.07 30a Leedu kodanik Zygimantas Augustas Zala Räpina sadamast,
*samaaegselt Kärstna lähedal kadunud Ülle maastikuotsinguga kaasnevalt uuesti alustatud otsingud 04.05.2018 Kärstnas kadunud 46a Robi Krooni ja 09.10.2005 Kärstnas kadunud 57a Helgi Kruusamägi,
*20.09 62a Aleksandr Velikanov Soomes Isnäs,
*04.12 83a Eldur Eller Kadrinast,
*10.12 60a Aivar Susi Valgast,
*21.12 72a Lembit Kosso Tartu vallast Jõusalt.

ME VÄGA, VÄGA TÄNAME meie staabigruppi, piirkonnajuhte ja otsingujuhte üle Eesti:
Aiki Pääsik, Annika Tellissaar, Kati Kiis, Helina Rassel (Veelmann), Kaisa Kaljuma, Alvar Gross, Anastassija Eier, Kaire Kuusik, Reet Kanger, Erki Teras, Julia Lonsakova, Artjom Demidov, Eneli Baumann, Kristlin Kõrgesaar, Merle Rallmann, Ly Mäemurd, Jaanis Juursoo, Monika Raud, Marko Laigna, Alvar Škokov, Riina Pernau, Mart Vahtra, Jaanika Rääts, Anneli Kirss, Raul Kirss, Merly Rosenberg, Angela Leiaru, Hanno Kirschfeldt, Kalmer Kangur, Uno Ilves, Allan Terve, Anti Altement, Anne Kähr-Haller, Veronica Leibur, Andres Reede, Hindre Kabral, Eeva Kärner, Rein Tafenau, Tiina Suvi, Anu Viru, Ita Purve, Heli Riim, Kaisi Kohari, Triin Kabel, Helliki Jakk, Janek Raik, Argo Tamme, Eli Unga, Martin Vallimäe, Lauri Nokkur, Kristel Heinala, Kredi Rohelpuu, Hannes Sala, Aimar Kämbre, Paavo Ulmanis, Kalle H. Väravas, Riina Vahisalu, Enn Korv, Marko Maidlas, Anu Sikk, Annely Kauril, Maive Mikk, Kristelle Terve, Ainiki Sõber, Kristi Zirk, Meelis Valgeväli, Cristo Veber, Jaanika Mändla, Inge Sandman, Anneli Lanto, Teele Tali, Heino Juurikas ja Kerstin Serman!

SUUR AITÄH ütleme Elisale, kelle abiga me saame saata sõnumeid!

SUUR AITÄH Digiekraanid, Publik TV, Linnaekraanid ja Kagukeskus Võrus, kes te oma ekraanidel olete operatiivselt avaldanud kadunud laste otsimisteateid!

SUUR AITÄH Peeter Ude Meremõõdukeskus OÜ-st, Alo Toom ja Janek Press Maremark Sukeldumisklubist, Bezvests.lv Lätist, Saaremaa Vabatahtlikud Merepäästjad, Hiiumaa Vabatahtlik Merepääste, Leisi Vabatahtlik Päästekomando, Muhu Vabatahtlik Päästekomando, Ruhnu Vabatahtlik Päästeselts, Indrek Jõeäär ja Heiki Hanso koos meiega sellel aastal merel, veekogudel ja vee all otsimast!

SUUR AITÄH Andres Moks, Karl-Erik Seegel, Martin Hunt, Jaan Kronberg, Arnold Lukner, Meelis Välimäe ja mitmed teised meid mitmetel maastikuotsingutel õhust pildiga toetamas!

SUUR AITÄH erinevad RMK ja Keskkonnaameti lahked töötajad ning erinevate jahiseltside jahimehed üle Eesti koos meiega sellel aastal otsimast!

SUUR AITÄH MTÜ Iga Elu, Estsar otsingugrupp, Bezvests.lv Lätist, Valkon Vpk Ry Soomest, Missing People Sweden Rootsist, Amber Alert Europe Euroopast üheskoos otsimast!

SUUR AITÄH Saarte Hääl, Meie Maa, Hiiu Leht, Pärnu Postimees, Postimees Grupp, Sakala, Põhjarannik, MK Estonia, Harju Elu, Maaleht, Eesti Loodus, Lääne Elu, GoodNews.ee, Õhtuleht, Järva Teataja, TRE Raadio Kesk-Eesti, TV3 Seitsmesed Uudised, Kanal2 Reporter, AK Uudised, ERR, Callisto kommunikatsioonibüroo meie otsinguid kajastamast!

SUUR AITÄH Põhja- Lääne-, Ida- ja Lõuna politseiprefektuuride, samuti Rootsi Örebro ja Soome Itä-Uusimaa politseijaoskonna operatiiv- ja välijuhtidele, patrull- ja piirkonnapolitseinikele, kellega me oleme maastikul koos otsinud ja aitäh jälitajatele, uurijatele ja prokuröridele, kellega me oleme sellel aastal koos kannatanuid saanud abistada!

MIDA SAAVUTASIME. Veiko Kallase otsing veebruarist maini Väinamerel, Muhumaa ja Hiiumaa vahelises ruumis, näitas meile ehedalt kätte puudused otsingu- ja päästetööde teostamisel saarte regioonis navigatsioonivälisel ajal, kus peale Meremõõdukeskus OÜ uurimislaeva ei suutnud keegi veebruaris-märtsis merele minna. Otsus selles vallas midagi ette võtta realiseerus sügisel, kui SA Kadunud sai Keskkonnaministeeriumilt kooskõlastuse otsingu- ja päästelendudeks mehitamata õhusõiduki (UAV) ja kopteriga Väinamere regioonis.

EESMÄRGID AASTAKS 2020.
*Olla õhus. Kordades rohkem, kui seni. Ja otsida termotehnikaga. Cärolini otsing Pääskülas kinnitas ära selle, mida oleme raha puudusel edasi lükanud – SA Kadunud OPEROG otsingugrupil on tarvis omada endal professionaalset termotehnikat operatiivseks õhust otsimiseks. Täna meil termotehnikaga õhust otsimise võimalust pole. Ja see tuleb saavutada, Cärolini otsingul termotehnika mittekasutamise pärast. Piloote, kes sellise paarikümnetuhandese tehnikaga otsida oskaksid, meil nende seas, kes pidevalt abiks otsimas käivad, on. See saab teoks siis, kui rahvas tahab, et OPEROG-l oleks selline võimekus ja toetab sellist kampaaniat.
*Kaasata otsingutesse KOV-id. Selleks tuleb luua KOV-i piirkonnas operatiivse tegutsemisvõimekusega võrgustik ja liita naabervõrgustikud kokku üheks baasstruktuuriks. Tegelikult SA Kadunud alustas sellega sügisel.
*Tuua OPEROG baas Kuressaarest tagasi Tallinna. Lihtsalt Saaremaalt reageerimise kiirus ei ole efektiivne. Ruumid Tornimäe 5, kus meil oli aastaid SA Kadunud kontor, hoidsime alles ja tegelikult on Kuressaarest aasta alguses juba ka Tallinna ümber kolitud. Ruum vajab vaid paika sättimist ja jaanuari lõpust peaks olema OPEROG baas avatud Tallinnas Tornimäe 5.
*Meie enda meedia teated. Olukorras, kus inimestele läbi riigiameti pressiteadete luuakse järjepidevalt teadlikult ebaõige ettekujutus otsingutest, oleme otsustanud hakata sellel aastal avaldama enda pressiteateid.
Aga kuna me oleme kõik täiesti tavalised mehed ja naised selles organisatsioonis, siis tuleb olla alandlik ja loota, et asjadel lastakse hästi korda minna. Inimene mõtleb, aga Jumal juhib…

OPEROG 2019 video: www.youtube.com/watch?v=nG5kUKXgyI4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR370GFdVkP99X8QSAc22_Blsu0MTduNyJ_... autor: Jaago Pääsik.

EMA TERESA on öelnud: “Kergem on ulatada tassitäis riisi, et leevendada nälga, kui leevendada inimese üksindust ja valu teie enda naabruses. Hoolige üksteisest ennekõike oma kodus, sest just siit peab saama alguse ligimesearmastus!... Oluline on see, milleks Jumal meid kasutab. Tema tegutseb meis. Ja see on tähtis… Ma näen Kristust igas inimeses, kellega ma kokku puutun, sest tema on öelnud: “Ma olin näljas, ma olin janus, ma olin alasti, ma olin haige, ma kannatasin, ma olin kodutu ja sina võtsid mu vastu…” Nii lihtne see ongi.”
Iga kord, kui anname kadunud inimesele ja tema lähedastele oma aega ja teadmisi, anname seda Kristusele…
“Me ei pea tegema suuri asju, vaid väikesi, kuid suure armastusega”, ütleb Ema Teresa. “Mitte keegi ärgu kiidelgu enda eduga, vaid tundku sügavaimat tänulikkust Jumala vastu. Ka ebaõnnestumine ärgu kedagi heidutagu, senikaua kui on antud endast parim”. Ema Teresa on meenutanud, kuidas ta noore tütarlapsena oli pihiisalt küsinud: “Kuidas ma tean, et Jumal mind tõesti kutsub? Ja kui kutsub, siis mille jaoks ta mind kutsub?” “Pead usaldama oma sisetunnet,” olevat preester vastanud. “Kui mõte sellest, et Jumal kutsub sind teda ennast ja kaasinimesi teenima, teeb sind õnnelikuks, siis ongi see parim tõestus sinu valiku õigsusest. Rõõm, mis tuleb sügavalt hingepõhjast, on kui kompass. See aitab määrata suunda, mille su elu võtma peab, ka siis, kui tee, mida mööda käima pead, on raske.”

SUUR AITÄH kõigile, kõigile, kes te olete meil aidanud möödunud aastal otsida! Ilma teieta ei teeks me midagi sellest, mis siin kirjas: tv.postimees.ee/6859687/reporter-kaduma-lainud-carolin-lehe-paastjad-said-politseilt-tanukirja?fb...
Meie suur kummardus ja lugupidamine!

Aare Rüütel ja Peeter Kaaret, sihtasutuse Kadunud ja OPEROG Operatiivse Otsingugrupi asutajad ning Jaago Pääsik, SA Kadunud OPEROG administraator.

Õnnistatud aastat 2020, olge hoitud!
______________________________________________
Kõik kes soovivad meid toetada, olete oodatud otsingutele. Infot leiate siit: www.facebook.com/groups/OPEROG/
Teine võimalus otsingutest osa võtta, on otsinguid rahaliselt püsiannetusega toetades:
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: pysiannetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
või
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE441010220248190225 (SEB)
Selgitus: pysiannetus OPEROG operatiivsete otsingute kuludeks
Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult annetuste toel. Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

 

Comment on Facebook

🙌🙌🙌

Mul ei ole sõnu. Suur aitäh kogu teie töö eest ❤

Suur tänu teile, et te olete olemas ja teete nii tähtsat tööd!

❤❤❤❤❤

❤️Mustmiljon südamekesi sellele grupile❤️

Jõudu ja jaksu Teile Teie tähtsas töös!

+ View more comments

Postitatud 05.01.20 02:14

Kadunud.ee

HEAD UUDISED! Täiendatud 05.01 kell 11:24. Tarmo on leitud ja ELUS! Täpselt pool tundi enne OPEROG otsingu algust Sõrve poolsaarel Läätsa bussipeatuse juures teatas politsei välijuht, et piirkonnapolitsei patrull leidis Tarmo meie kogunemiskoha kõrvalküla piirkonnast mahajäetud majast. Tarmo tervislikku seisundit sõitis hindama kiirabi.
Suur aitäh kõigile Tarmo otsimisteate jagajatele, SA Kadunud OPEOG otsimisgrupi Saaremaa ja Muhu piirkonna otsijatele, abivalmis Kuressaare inimestele ning ettevõtete juhtidele ja töötajatele, kes alates eile kella 19:24-st, Tarmo otsimise algusest, kuni öösel kella 02-ni ja uuesti täna varahommikust piirkonna, kust Tarmot otsima hakata, väljaselgitamisel suureks abiks olid! Teie kõigi abiga sai tehtud väga kiiresti ära väga suur töö, mis juhatas meile ja kinnitas politseile kätte õige piirkonna! Olge hoitud!

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi kolmapäeval, 01. jaanuaril Saaremaa vallas Kuressaare linnas teadmata kadunuks jäänud 62-aastase Tarmo otsimisel!

62-aastane Tarmo lahkus 01. jaanuari hommikul kella 09:00 paiku oma kodust Kuressaare linnas Aia tänaval ja jäi peale seda tema lähedaste jaoks teadmata kadunuks.

SA-le Kadunud saadetud videosalvestiselt on näha, et 02. jaanuaril kell 11:52 liigub Tarmo jalgsi Kuressaare kesklinnas. Ühe tunnistaja sõnul ootab ta Pargi tn bussipeatuses bussi ja bussijuhi arvates soovib ta kell 15:00 Pargi tn peatusest väljunud Sõrve bussiga sõita Läätsa peatusesse. Seni kogutud info põhjal eksisteerib oht Tarmo elule, sest Tarmo käitumine alates tema kadumisele järgnevast päevast 02.01 kell 11:52 erineb oluliselt tavapärasest.

Tarmo on 175 cm pikk, keskmise kehaehituse ja hallide juustega. Tarmol on seljas rohelist värvi jope, jalas tumepruuni värvi püksid ja pruuni värvi kingad. Peas on Tarmol musta värvi soojem nokaga müts eest valge kirjaga ja kaasas on tal valge kilekott kirjaga Coop. Tarmo kannab prille (fotodel 2-4).

Palume kõigil, kes on alates neljapäeva, 02. jaanuari kella 14:30-st lisatud fotodel olevat, Kuressaares Pargi tänava bussipeatuse piirkonnas teadmata kadunuks jäänud 62-aastast Tarmot näinud, teavad infot tema liikumisest või isikutest, kellega Tarmo on koos viibinud alates 02. jaanuarist kella 14:30 või tema praegusest asukohast, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776.

Vajadusel garanteerime info andjale anonüümsuse.

SAMUTI PALUME VIIVITAMATULT SA-ga Kadunud ühendust võtta inimesel, kes 02.01 päeval kell 15:04 ostab bussiliinile 11051 Pargi tänava bussipeatusest teisena bussi sisenedes pileti Nasvale, Sõrvele või Läätsale. See on väga oluline, sest pühapäeval alustame seni kogutud infole tuginedes OPEROG otsijate poolt maastikuotsinguga Läätsa piirkonnas: www.facebook.com/groups/OPEROG/

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja Kadunud.ee
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

 

Comment on Facebook

HEAD UUDISED! Täiendatud 05.01 kell 11:24. Tarmo on leitud ja ELUS! Täpselt pool tundi enne OPEROG otsingu algust Sõrve poolsaarel Läätsa bussipeatuse juures teatas politsei välijuht, et piirkonnapolitsei patrull leidis Tarmo meie kogunemiskoha kõrvalküla piirkonnast mahajäetud majast. Tarmo tervislikku seisundit sõitis hindama kiirabi. Suur aitäh kõigile Tarmo otsimisteate jagajatele, SA Kadunud OPEOG otsimisgrupi Saaremaa ja Muhu piirkonna otsijatele, abivalmis Kuressaare inimestele ning ettevõtete juhtidele ja töötajatele, kes alates eile kella 19:24-st, Tarmo otsimise algusest, kuni öösel kella 02-ni ja uuesti täna varahommikust piirkonna, kust Tarmot otsima hakata, väljaselgitamisel suureks abiks olid! Teie kõigi abiga sai tehtud väga kiiresti ära väga suur töö, mis juhatas meile ja kinnitas politseile kätte õige piirkonna! Olge hoitud!

Liisi Palits hoitke silmad lahti 😮

Reelika Särnits

See on tõesti väga hea uudis tänasel päeval

Tarmo leitud ja elus!

Leian et sellisel juhul peaks me kõik silmad lahti hoidma .Kas haiglast uuritud

Politsei tegi super tööd! 🥰🙏

+ View more comments

Postitatud 28.12.19 13:29

Kadunud.ee

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi teisipäeva, 10. detsembri hommikul Valgamaal Valga linnas teadmata kadunuks jäänud 60-aastase Aivari otsimisel!

60-aastane Aivar läheb teisipäeva, 10. detsembri hommikul kella 09:30 paiku oma kodust Kuperjanovi tänaval välja ja jääb teadmata kadunuks. Seni kogutud info põhjal eksisteerib oht Aivari elule. Fotol 3 on lisatud Aivari otsimiskuulutus, mida saab välja printida ja Valga linnas ning ümbruses välja panna.

Aivar on 180 cm pikk, täidlase kehaehituse, halide juuste ja halli habemega. Aivaril on jalas musta värvi talvesaapad ja musta värvi dressipüksid, seljas punast värvi ruutudega villane jope ja peas musta värvi nokamüts. Aivar kannab prille.

Palume kõigil, kes nägid teisipäeval, 10. detsembril Valga linnas Kuperjanovi – Ussisoo – Tambre piirkonnas või kaugemal liikumas lisatud fotodel olevat ja eelpool kirjeldatud meest, teavad infot tema liikumisest või tema praegusest asukohast või isikutest, kellega Aivar on koos viibinud alates 10. detsembri hommikust, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776.

Info andjale garanteerime anonüümsuse.

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja Kadunud.ee
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi teisipäeva, 10. detsembri hommikul Valgamaal Valga linnas teadmata kadunuks jäänud 60-aastase Aivari otsimisel!

60-aastane Aivar läheb teisipäeva, 10. detsembri hommikul kella 09:30 paiku oma kodust Kuperjanovi tänaval  välja ja jääb teadmata kadunuks. Seni kogutud info põhjal eksisteerib oht Aivari elule. Fotol 3 on lisatud Aivari otsimiskuulutus, mida saab välja printida ja Valga linnas ning ümbruses välja panna.

Aivar on 180 cm pikk, täidlase kehaehituse, halide juuste ja halli habemega. Aivaril on jalas musta värvi talvesaapad ja musta värvi dressipüksid, seljas punast värvi ruutudega villane jope ja peas musta värvi nokamüts. Aivar kannab prille. 

Palume kõigil, kes nägid teisipäeval, 10. detsembril Valga linnas Kuperjanovi – Ussisoo – Tambre piirkonnas või kaugemal liikumas lisatud fotodel olevat ja eelpool kirjeldatud meest, teavad infot tema liikumisest või tema praegusest asukohast või isikutest, kellega Aivar on koos viibinud alates 10. detsembri hommikust, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776.

Info andjale garanteerime anonüümsuse.

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: https://www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja https://www.facebook.com/KadunudSA/
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!Image attachmentImage attachment

 

Comment on Facebook

Nüüd juba detsembri lõpp,, nii kaua sellest möödas! Alles nüüd on kuulutus!? 🙁

Kuhu ja miks kaovad üldse inimesed ?

Postitatud 27.12.19 02:11

Kadunud.ee

Imede maa

Täna, teise jõulupüha hommikul, kaheksandal otsingupäeval, kell 09:40 leidsid kaks OPEROG otsijat, Tallinn-Harjumaa üks piirkonnajuhte Heino Juurikas ja esimest korda, üleeilsest alates otsingutel osalenud otsija Kerstin Serman Pääsküla rabas rabasaare pealt üles 19. detsembril teadmata kadunuks jäänud 23-aastase Cärolini. Ja nii sündis meie kõigi silme all ime, sest Cärolin oli ELUS!

Heino ja Kerstin hoidsid tugevasti alajahtunud tütarlast oma riiete ja kehasoojusega soojas, andsid talle juua ja süüa, kuni kiirabiarstid kohale jõudsid. Maastik Cärolini leiukohani jäi ligipääsmatuks päästekomando ATV-le, samuti ei osutunud Cärolini transportimine rabasaarelt tugevamale maapinnale võimalikuks ning Lääne-Harju politsei välijuht Allar Loho otsustas kutsuda päästekopteri, mis Cärolini haiglasse lennutas.
Rabast välja jõudes käisin haiglas ja Cärolin sai meie kõigi otsijate poolt enda voodi kõrvale öökapile Neitsi Maarja imettegeva medaljoni. Nüüd on imede tegemine meditsiini käes, ütles mulle medõde. Ja Neitsi Maarja käes, lisas ta tasaselt, öeldes, et meie saame nüüd palvetada.

Täna oli Cärolini kadumise kaheksas päev. Kui tundub, et peaaegu mitte midagi ei ole järel ja lootus on kahanenud kitsaks triibuks horisondil, siis jääb järele ainult usk. Usk on see, mille najal meie maailm püsti seisab. Usk on see, mis pani OPEROG Tallinn-Harjumaa ühe piirkonnajuhi Eli Unga täna hommikul algusega kell 11:00 korraldama uut otsingut, kuhu oli ennast juba üle 50 inimese eelteate põhjal kirja pannud. Usk on see, mis juhatas Heino mõttele, et täna enne kella 11 tuleks tal osa sellest jõe küljest, mis eile pimeduse saabudes käimata jäi, koos Kerstiniga siiski ära käia. Kuigi Heino ütleb, et tont seda teab, mis teda hommikul sinna ajama sundis, siis mina tean, et tont pole mitte see, kes talle selle tunde hommikul sinna minna südamesse pani. Ja Kerstinile, kes Heino kutse peale südames tundis, et tahab talle vastata ja üheskoos minna. Ja nii sünnivad müstilisel viisil imed. Ja see on üks neid saladusi, mis asetseb iga inimese südame sees ja müstilisel viisil ärkab paljudes, kui me avaldame järjekordse otsinguteate, kutsudes inimesi kellelegi hädaolukorras appi.

Meil ei ole kõikidele asjadele, mis juhtuvad, vastuseid. Mul ei ole kõiki vastuseid. Ja ma olen aastate jooksul aru saanud, et ei peagi olema. Ja see on fenomen, mis mind endiselt köidab otsimiste juures viimase 29 aasta jooksul, alates 1990 miilitsasse, kriminaaljälitusse isikuvastaste kuritegude gruppi tööle minemisest – meil ei ole kunagi kõiki vastuseid, aga Keegi kuskilt justkui aitaks... Müstika.

Täpselt sama müstika on see, mis pani meie OPEROG ühe Tallinn-Harjumaa piirkonnajuhi Kaisa Kaljuma südamesse, et ta kahel jõulupüha õhtul istus arvuti taga ja täiendas otsingute üldkaarti trackidest, mida otsingugrupid meie kinnisesse otsinguvestlusesse saatsid või Markus Antsu, Kai ja veel mitmete südamesse, et pühade ajal käia tänavatel otsides kaameraid, saates meile kaameraomanike kontakte ja tundide viisi vaadata valvekaamerate lindistusi 19-ndast kuupäevast. Sama müstika on, et ma kohtasin otsingul mu armsat sõpra, õigeusu vaimulikku ja PERH-Is hingehoidjana töötavat Marius Raudseppa. Ja oma nooremat poega Ken Rüütelit. Ja Nataljat, Erikut ja Eerikut, kelle lähedasi SA Kadunud OPEROG on aidanud otsida ja kes tulid appi. Ja teid kõiki, mu armsad sõbrad, uued ja varasemad, et te tulite kokku, see ongi müstika, mida ükski ametnikkond ei hakka mõistma, et vabatahtlikkus ei ole võimalik surutuna raamidesse, lepingusse, kohustusse vaid peab jääma vabaks nagu tuvi, kellel tuleb lasta lennata puurist välja ja hoida puuri uks lahti. Ka see, et tuvi naaseb, on müstika valdkonnast.

Mida ma olen tänase päeva jooksul öelnud Cärolini sõpradele, tema emale ja isale, medõdedele haiglas, on see, et Cärolinil on üle 200 sõbra, keda ta ei tunne, kuid kes teda armastavad. Üle 200 sõbra, kes tulid teda otsima neil päevadel. Sõbra, kes temast hoolivad. See armastuse tunne ühendab meid. See toob meid, otsijaid, kõiki ühe katte alla, mis katab meid armus. Ühendab ja hoiab meid. See on ime. Ja mina, kui mulle lõplikult kõik see, mis nende kaheksa otsingupäeva sees toimus, lõpuks ka kohale jõuab, ütlen, et me elame imede maal.

Aitäh teile, armsad sõbrad! Olge hoitud!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja Kadunud.ee
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

 

Comment on Facebook

Cärolini ema ja isa poolt 28.12.2019: "Kallid imetegijad ja meie pere maised jõuluinglid! Meie pere ainuke jõulusoov täituski teisel jõulupühal. Ta leiti elusana! JÕULUMED ON TÕELISED! Cärolin on supergirl, et talvel rabas peale seitset ööpäeva ellu jäi! Tahame, et te kõik teaksite – see sai juhtuda ainult tänu sellele, et keegi meist ei loobunud. Me uskusime võimatut ja andsime endast parima. Rohkemgi veel. Ainult nii saabki ime sündida ja võimatu tõelisuseks - kui kõik head inimesed oma jõu, tahte ja usu ühendavad. Peame lootma, et see tugevus, tahe ja vägi, mis meis peidus on, oleks nüüd ka arstide kätes. Cärolinis endas. Meie lapsuke peab praegu sõna otseses mõttes uuesti sündima. Cärolin peab leidma endas tervenemise jõudu, et iga oma ihurakku uuendada. Ta on intensiivravis ja raskes seisus, sest kõik see aeg lageda taeva all viibimine, tugev alajahtumine, söömata olemine ja vaid rabas leiduva vee joomine on jätnud oma jälje. Täna ei ole meil veel vastuseid, miks ja kuidas kõik see juhtus ning kes teab, kas kõikidele küsimustele vastuse üldse leiabki. Seda näitab aeg. Meil on veel palju tänusõnu, mida soovime edasi anda ja tegusid mida tahame teha sihtasutuse Kadunud heaks. Me jõuame, me teeme. Praegu vajab kogu meie jõudu ja aega Cärolin. Teadke, et teie KÕIK olete imelised inimesed! Te ei ole need, kes tiriks tekki enda peale vaid katate sellega abivajajat ja lepite ise kasinamaga. Äitähh teile! Äitähh, et olemas olete! Äitähh, et IMEL sündida aitasite! Loodame, et meie kõigi palvete ja heade soovide abil saab Cärolin peagi terveks. Cärolini ema ja isa".

Ei jõua kuidagi kohale , miks peab minema inimene oma head tahtes rabasse sellisel külmal ajal .

Olge nüüd ausad. Kas Eestis jookseb hundikari ringi? Viimasel ajal liiga palju inimesi kaduma läinud ja kohe surnuna leitud. See on liiga selge muster juba. Meie turvalisus on kaalul, veel hullem meie LASTE. See rabasaar on täpselt see hea koht, kus end hundikarja eest varjata ja enam põgeneda ei julge ega jõua!! Hakake rääkima ja ärge ajage meile seda bs`i et vägivallatundemärkideta. Kuidas need teised siis surid? Lumehelves kukkus pähe vä? Ja veel pimedal ajal või keset ööd... Ma olen piisavalt huntidega kokku puutunud ja tean mida neist oodata.

Tore, tänu Jumalale!

Tänu Issandale!

Olge hoitud, head inimesed 😌💜

🙏🙏🙏

Tublid .

Tublid olete!

Miks kòik juhtus.tublid otsijad olete

Kes veel tõendeid küsivad, soovitan vaadata mu seina. Seal veel fb laseb pilte postitada.

Te olete imelised❤️

See on ka müstika,kuidas ta üldse sinna sattus,kuidas suutis seal,me ei tea,kaua ta kaua ta seal saarekesel oli,mis viis teda sellisesse kohta,kas ta eksis,jäi pimeda kätte,ei osanud enam koduteed üles leida,telefoni aku sai kidlasti tühjaks,et abi kutsuda,kuid kõige olulisem on siiski see,et pere sai lapse elusana tagasi,küllap arstid aitavad ta jalule .Suured tänud kõigile,kes aitasid Cärolini otsingutel!

Aww Heino Juurikas, nii armas, nii hooliv ja tubli. Minu lapsepolve parim sõber!

+ View more comments

Postitatud 22.12.19 23:18

Kadunud.ee

ДОПОЛНЕНО 26.12 В 14.40.
ПОИСК ОКОНЧЕН! КАРОЛИН НАЙДЕНА ЖИВОЙ!
Сегодня утром в 9:40 нашли пропавшую без вести 19-го декабря 23-летнюю Каролин добровольцы из OPEROG Heino Juurikas и Kerstin Serman на болоте Pääsküla. Большое спасибо более 200-м добровольцам, которые последние 7 дней приходили на помощь в поисках. Свершилось чудо на наших глазах! Спасибо вам всем!

ВНИМАНИЕ! ПРОСИМ ПОМОЩИ!

Просим помощи при поиске 23 летний Кэролин (Cärolin), которую в последний раз видели 19 декабря около 9 чясов в Таллинне районе Пяскюла (Pääsküla) на улице Рэбасе (Rebase) во дворе своего дома, после чего она и пропала.

Cärolin 165 см роста, среднего телосложения и до плечей коричневого цвета волосами. Она ожета в чёрную куртку с пушистыми воротником (фото 3-4) и с армэйским рисунком свитер с капишоном (фото 3—4) и коромысло, зеленовато-коричневого цвета пестрые брюки. На голове одета синяя шапка с надписью NY (фото 1). Единственные ботинки, которые отсуствовали дома, жто розовые Crocs-ы (фото 5), которые наверное тогда у нее сейчас и обуты. На носу у нее колцо (фото 1) и сережки (фото 6)

Cärolin ищут с четверга вечера полицейские, её близкие и добровольцы.

Оперативная поисковая группа Kadunud просит всех жителей Pääsküla, которые живут в секторе окружёнными улицами Tirdi, Nugise, Raba и домами 156-176 и 79-207 на улице Vabafuse puiestee, посмотреть внимательно во свой дворы и вокруг свойх домов, особенно куда вы обычно на попадаете. Если вы знаете что ваших соседей нет дома то проверьте и их окружаемость, или проинформируйте их о данной ситуации.

ТАКЖЕ просим жителей этого района (фото 2), у которых есть камеры видеонаблюдении, позвонить в SA Kadunud 24/7 на номер 6616776. Очень важно выяснить возможное направление движения Cärolin 19 декабря начиная с 9 часов утра с адресса Rebase tänav 15.
Такая же просьба владельцам машин у которых есть бортовые камеры и которые двигались в районе фото 2 19 декабря с утра до 16:00.

Кроме того, пожалуйста свяжитесь SA Kadunud всем водителям и таксистом которые видели или возили женщину о которой идёт речь.

Мы прсим всех, кто с четверга, 19 декабря утра после 09:00 в Таллинне нп улицe Rebase 23 летнюю Cärolin
- видели
- знают информацию о её движение
- или о лицах, с которыми Cärolin утром встречалась или находились вместе
- или иметь какую-либо информацию о её текущем местоположении, немедленно дать знать об этом SA Kadunud по телефону 6616776.

При необходимости можем гарантировать анонимность человеку который обеспечил нас информации.

Большое спасибо!

_________________________________________________

Мы приглашаем всех искать!
Информацию об поисках можно найти на:
www.facebook.com/groups/OPEROG/ и Kadunud.ee
Если вы не сожете прийти на поиски, но вы хотите помочь, то можете участвовать в поисках при помощи перевода денег. SA Kadunud действует только при поддержке народа. Вместе помогаем и спасаем!
Имя получателя: Kadunud SA
Счет получателя: EE661010220095092013 (SEB)
Объяснение: пожертвование ра поддержку деятельности SA Kadunud

Благодарим!
... Vaata RohkemVaata Vähem

 

Comment on Facebook

ДОПОЛНЕНО 26.12 В 14.40. ПОИСК ОКОНЧЕН! КАРОЛИН НАЙДЕНА ЖИВОЙ! Сегодня утром в 9:40 нашли пропавшую без вести 19-го декабря 23-летнюю Каролин добровольцы из OPEROG Heino Juurikas и Kerstin Serman на болоте Pääsküla. Большое спасибо более 200-м добровольцам, которые последние 7 дней приходили на помощь в поисках. Свершилось чудо на наших глазах! Спасибо вам всем!

TÄIENDATUD 26.12 kell 14:40. OTSINGU LÕPP! CÄROLIN ON LEITUD, ELUSALT! Täna hommikul kell 09:40 leidsid kaks OPEROG otsijat, Tallinn-Harjumaa üks piirkonnajuhte Heino Juurikas ja esimest korda otsima tulnud otsija Kerstin Serman Pääsküla rabas rabasaare pealt üles 19. detsembril teadmata kadunuks jäänud 23-aastase Cärolini. Suur – suur aitäh kõigile enam kui kahesajale viimasel seitsmel päeval abiks käinud otsijale! Meie kõigi silme all sündis ime! Ja see on üks neid saladusi, mis asetseb iga inimese südame sees ja müstilisel viisil ärkab paljudes, kui me avaldame järjekordse otsinguteate, kutsudes inimesi kellelegi hädaolukorras appi. Aitäh teile!

Sügav austus ja lugupidamine Aare teie toimivale meeskonnale ja asjade korraldamisele. Aitasin võimaluse piires aga positiivsele tundele ei ole hinnavastet.

Ehk on abi, et selfil olev bussikas "katleri" asub lasnamäel?

+ View more comments

Postitatud 22.12.19 11:55

Kadunud.ee

TÄIENDATUD 26.12 kell 14:40.
OTSINGU LÕPP! CÄROLIN ON LEITUD, ELUSALT!
Täna hommikul kell 09:40 leidsid kaks OPEROG otsijat, Tallinn-Harjumaa üks piirkonnajuhte Heino Juurikas ja esimest korda otsima tulnud otsija Kerstin Serman Pääsküla rabas rabasaare pealt üles 19. detsembril teadmata kadunuks jäänud 23-aastase Cärolini. Suur – suur aitäh kõigile enam kui kahesajale viimasel seitsmel päeval abiks käinud otsijale! Meie kõigi silme all sündis ime! Ja see on üks neid saladusi, mis asetseb iga inimese südame sees ja müstilisel viisil ärkab paljudes, kui me avaldame järjekordse otsinguteate, kutsudes inimesi kellelegi hädaolukorras appi. Aitäh teile!

TÄIENDATUD 23.12 kell 21:27 Avaldasime Cärolini maastikuotsingute teate lehel www.facebook.com/groups/OPEROG/ Kõik olete oodatud appi! Viimase kahe päeva aktiivse otsingutegevuse tulemusel oleme saanud ühe videovalveseadme salvestise, millel Cärolin on liikumas kella 10 paiku, samuti leidnud üles tunnistaja, kes temast möödub, lisaks vestelnud mitmete tunnistajatega ja saanud Cärolini telefoni viimased andmed, mida analüüsides on sihtasutusel Kadunud koostöös Lääne-Harju politseijaoskonnaga olemas uus otsingupiirkond. Selles piirkonnas OPEROG alustas täna, tund enne pimedat, maastikuotsingut ja jätkame homme.
Cärolini otsingul oleme juba leidnud üles ühe kadunud inimese - eile leidsid meie OPEROG otsingugrupi otsijad Kredi ja Kristel eilsest otsingupiirkonnast lehtede ja prahi alt inimese skeleti, millega tegelemine läks üle Lääne-Harju politsei kriminalistidele. Aga sellest me kirjutame täpsemalt eraldi.

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi 23-aastase Cärolini otsimisel, keda nähakse viimati neljapäeva, 19. detsembri hommikul kella 09:00 paiku Tallinnas Pääsküla piirkonnas Rebase tänaval tema elukoha hoovis ja kes jääb peale seda teadmata kadunuks!

Cärolin on 165 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja õlgadeni ulatuvate pruuni värvi juustega. Tal on seljas musta värvi karvase kraega kapuutsiga jope (fotodel 3-4), mille all khakivärvi laiguline kapuutsiga jakk (fotodel 3-4) ning jalas sama, rohekat-pruunikat värvi laigulised püksid. Peas on Cärolinil sinist värvi soe müts valget värvi kirjaga NY (fotol 1). Ainsad jalatsid, mis Cärolinil kodust puuduvad, on roosat värvi crocksid (fotol 5), mis eeldatavasti peavad tal jalas olema. Cärolini eritunnuseks on ninarõngas (fotol 1) ja kõrvarõngad (fotol 6).

Cärolini on alates tema kadumisest neljapäeva, 19.12 hommikul kõik päevad otsitud politsei, tema lähedaste, sõprade ja vabatahtlike otsijate poolt.

Sihtasutusel Kadunud on palve kõigile Pääsküla inimestele, kes elavad VABADUSE PUIESTEE majade 156-176 ja 79-207 – TIRDI – NUGISE – RABA tänavate vahelises sektoris (fotol 2), vaadata oma hoovidesse – mitte ainult kuuri, keldrisse, pööningule, kaevu, koerakuuti ja kasvuhoonesse, vaid ka aia äärde kuuseheki alla ja teisele poole aeda, kus te tavaliselt kunagi ei käi. Kui te teate, et teie naaber ei ela parajasti kodus või on vanuses, millest võib järeldada, et ta ei kasuta internetti ning ei loe Kadunud lehel seda postitust, siis olla nii armas ja vaadata tema eest läbi ka tema hoov.

SAMUTI palume selle piirkonna (fotol 2) neil elanikel, kelle hoonetel on videovalveseadmed, helistada SA Kadunud 24/7 telefonile 6616 776. On väga oluline välja selgitada Cärolini võimalik liikumissuund 19.12 hommikul peale kella 09:00 aadressilt Rebase tänav 15 või tuvastada tema sealt jalgsi ära liikumise puudumine.

SAMA palve on autode omanikele, kellel on pardakaamerad, üle vaadata kaamerate salvestised 19.12 hommikust kuni kella 16:00-ni, kes liikusid või parkisid autoga fotol 2 näidatud piirkonnas.

SAMUTI palume sihtasutusega Kadunud ühendust võtta autojuhtidel või taksojuhtidel, kui keegi on eelpool kirjeldatud naist 19.12 hommikul või hiljem auto peale võtnud ja sõidutanud.

PALUME kõigil, kes on alates neljapäevast, 19. detsembri hommikul peale 09:00 lisatud fotodel olevat, Tallinnas Pääskülas Rebase tänaval teadmata kadunuks jäänud 23-aastast Cärolini
- näinud,
- teavad infot tema liikumisest
- või isikutest, kellega Cärolin sellel hommikul kohtus või on alates sellest hommikust koos viibinud,
- või omavad mingisugust infot tema praegusest asukohast, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776.

Vajadusel garanteerime info andjale anonüümsuse.

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja Kadunud.ee
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

 

Comment on Facebook

Otsimiskuulutus väljaprintimiseks ja Pääsküla-Hiiu-Männiku piirkonnas üles panemiseks:

Suur Aitäh kõigile enam kui 200-le meie otsingunimekirjades olevale vabatahtlikule otsijale! Koos me leiame ja päästame! uudised.tv3.ee/et/krimi/uudis/2019/12/26/ligi-nadal-kadunud-olnud-noor-naine-leiti-elusana/

TÄIENDATUD 23.12 kell 21:27 Avaldasime Cärolini maastikuotsingute teate lehel www.facebook.com/groups/OPEROG/ Kõik olete oodatud appi! Viimase kahe päeva aktiivse otsingutegevuse tulemusel oleme saanud ühe videovalveseadme salvestise, millel Cärolin on liikumas kella 10 paiku, samuti leidnud üles tunnistaja, kes temast möödub, lisaks vestelnud mitmete tunnistajatega ja saanud Cärolini telefoni viimased andmed, mida analüüsides on sihtasutusel Kadunud koostöös Lääne-Harju politseijaoskonnaga olemas uus otsingupiirkond. Selles piirkonnas OPEROG alustas täna, tund enne pimedat, maastikuotsingut ja jätkame homme. Cärolini otsingul oleme juba leidnud üles ühe kadunud inimese - eile leidsid meie OPEROG otsingugrupi otsijad Kredi ja Kristel eilsest otsingupiirkonnast lehtede ja prahi alt inimese skeleti, millega tegelemine läks üle Lääne-Harju politsei kriminalistidele. Aga sellest me kirjutame täpsemalt eraldi.

TÄIENDATUD 26.12 kell 14:40. OTSINGU LÕPP! CÄROLIN ON LEITUD, ELUSALT! Täna hommikul kell 09:40 leidsid kaks OPEROG otsijat, Tallinn-Harjumaa üks piirkonnajuhte Heino Juurikas ja esimest korda otsima tulnud otsija Kerstin Serman Pääsküla rabas rabasaare pealt üles 19. detsembril teadmata kadunuks jäänud 23-aastase Cärolini. Suur – suur aitäh kõigile enam kui kahesajale viimasel seitsmel päeval abiks käinud otsijale! Meie kõigi silme all sündis ime! Ja see on üks neid saladusi, mis asetseb iga inimese südame sees ja müstilisel viisil ärkab paljudes, kui me avaldame järjekordse otsinguteate, kutsudes inimesi kellelegi hädaolukorras appi. Aitäh teile!

Cärolini ema ja isa poolt 28.12.2019: "Kallid imetegijad ja meie pere maised jõuluinglid! Meie pere ainuke jõulusoov täituski teisel jõulupühal. Ta leiti elusana! JÕULUMED ON TÕELISED! Cärolin on supergirl, et talvel rabas peale seitset ööpäeva ellu jäi! Tahame, et te kõik teaksite – see sai juhtuda ainult tänu sellele, et keegi meist ei loobunud. Me uskusime võimatut ja andsime endast parima. Rohkemgi veel. Ainult nii saabki ime sündida ja võimatu tõelisuseks - kui kõik head inimesed oma jõu, tahte ja usu ühendavad. Peame lootma, et see tugevus, tahe ja vägi, mis meis peidus on, oleks nüüd ka arstide kätes. Cärolinis endas. Meie lapsuke peab praegu sõna otseses mõttes uuesti sündima. Cärolin peab leidma endas tervenemise jõudu, et iga oma ihurakku uuendada. Ta on intensiivravis ja raskes seisus, sest kõik see aeg lageda taeva all viibimine, tugev alajahtumine, söömata olemine ja vaid rabas leiduva vee joomine on jätnud oma jälje. Täna ei ole meil veel vastuseid, miks ja kuidas kõik see juhtus ning kes teab, kas kõikidele küsimustele vastuse üldse leiabki. Seda näitab aeg. Meil on veel palju tänusõnu, mida soovime edasi anda ja tegusid mida tahame teha sihtasutuse Kadunud heaks. Me jõuame, me teeme. Praegu vajab kogu meie jõudu ja aega Cärolin. Teadke, et teie KÕIK olete imelised inimesed! Te ei ole need, kes tiriks tekki enda peale vaid katate sellega abivajajat ja lepite ise kasinamaga. Äitähh teile! Äitähh, et olemas olete! Äitähh, et IMEL sündida aitasite! Loodame, et meie kõigi palvete ja heade soovide abil saab Cärolin peagi terveks. Cärolini ema ja isa".

Tõesti on mingi jooksuaeg taas alanud, vabandan et sellise lausega alustasin. Siin peab midagi olema (A) kas sai kokku oma varasema sõbrannaga kes on ise mingite kummaliste jaamadesse sattunud ja nüüd tema sellesse tirida püüab. (B) või on antud piiga ise kusagil kahtlaste tegelastele peale sattunud ja seega ise kaasa läinud. Soovitus kõik tema nais/mees tuttavad üle kuulata ja nende sõbrad, kusagil on info mis viib tõeni. Hullem on kui piigal on mingi eks suhe oma endise poisiga siis ka need ette võtta, sageli on mingi eks suhte teema tagajärg lõppenud sageli kättemaksu mõrvaga.

Väga väga hea uudis, et Cärolin on leitud!

Üks uudis ka siia. Täna leiti Rapla lähedalt kadunuks jäänud 30-aastase Raini surnukeha. Omastele sügav kaastunne, loodame et ka neiu leitakse peatselt üles.

Crocksidega vaevalt,et ta linna peale läks,midagi halba on temaga juhtunud,siiski ei tohi lootust kaotada,et ta elusa ja tervena leitakse.

Oleks kindlasti

Suht paljudel on ninaröngas tänapäeval. Just saying

❗️❗️❗️❗️❗️🎉🎉 www.postimees.ee/6857697/kadunud-carolin-leiti-elusana

Tasuks ka uurida kuidagi neid äsja vanglast tulnud inimesi..olgem ausad enamus jätkab kuritegu, nt märtsis vabanes 1. kes enne vanglasse minekut pani toime kuriteo naise vastu Pääskülas,muster võib jääda samaks

Väga sarnane tüdruk oli 20 ndal 9.30 aegu Olerexi taga pesula pool,liikus rongipeatuse poole. Jäi silma, sest seal oli pehme liiklusmähis ja tüdruk üritas autode vahelt läbi saada. Pead ei anna, et sama tüdruk, mälu järgi oli meigitud kenasti ja jalanõusid ei märganud vaadata.

Vabandust, aga siin ka lähedased ja need kommentaarid on kohatud, palun mõelda ka vanematele, mida nad läbi peavad elama enne kui midagi kommenteerite, selle asemel võiksite parem abikäe meile ulatada ja otsida aidata mitte rohkem stressi külvata vanematele ja sugulastele. Aitähh teile. Kadunud.ee vabatahtliku otsija Eli poolt

Loodan et täna sünnib jõuluime ja Cärolin saab ilusaid pühi koos perega veeta🙏

Päeval oli ju teade,et naine on leitud ja temaga ka kohtutud,sain aru,et Cärolin on leitud,nüüd aga loen,et pole leitud.Kelle kohta siis see info oli,et naine leitud.'?

Cärolini otsingu fb lehel info, et ta on leitud? Aga rohkem infot ei näe... loodan, et elusalt ikka

Teade! NEIU ON LEITUD JA SEDAPUHKU ELUSANA JA AEG KELL 9:30 AM PÄÄSKÜLA RABAST. Hetkel neiu viibib PERHI-s. Uudis ERR.

Kuidas on? Kas neiu on leitud? Kas otsimisel on abi tarvis?

+ View more comments

Postitatud 21.12.19 06:25

Kadunud.ee

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi 83-aastast Elduri otsimisel, kes kolmapäeva, 04. detsembri õhtul kella 18:00 paiku lahkus Lääne-Virumaal Kadrina vallas Kadrinas Pikk tänav 25 oma kodust ja jäi teadmata kadunuks!

Eldur on 165 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja hallide juustega. Tal on seljas halli värvi kampsun, jalas musta värvi dressipüksid, peas arvatavalt musta värvi õhem müts.

Eldurit on alates tema kadumisest mitmeid päevi otsitud politsei, tema poja, vabatahtlike otsijate ja kohalike inimeste poolt. OPEROG otsijad koos Elduri pojaga on väga laialdaselt kleepinud ja üles pannud Elduri otsimiskuulutusi.

SA-l Kadunud on palve kõigile Kadrina elanikele, kes elavad sellel poolel raudteed, kus on Pikk tänav, vaadata oma hoovidesse – mitte ainult kuuri, keldrisse, pööningule, kaevu ja kasvuhoonesse, vaid ka aia äärde kuuseheki alla ja teisele poole aeda, kus te tavaliselt kunagi ei käi. Kui te teate, et teie naaber ei ela parajasti kodus või on vanuses, millest võib järeldada, et ta ei kasuta internetti ning ei loe Kadunud lehel seda postitust, siis olla nii armas ja vaadata tema eest läbi ka tema hoov. Sest kui Elduril läks kolmapäeva, 04. detsembri õhtul midagi tema arusaamises ümbritsevast segamini ja ta naabri sõnul otsustas, et tema kodumaja pole tema kodu, vaid see on Pika tänava lõpupoole, ning „oma koju“ minna üritades püüdis siseneda mõnda teise majja, kuhu ta sisse ei saanud ja võis külma kaitseks pugeda kuhugi sooja, mis oli selles hoovis või peita ennast millegi, näiteks puuriida vms vahele ära nagu väike laps, võis ta sinna jäädagi.

Palume kõigil, kes on alates kolmapäeva, 04. detsembri õhtust lisatud fotol olevat, Kadrinas Pika tänava piirkonnas teadmata kadunuks jäänud 83-aastast Eldurit näinud, teavad infot tema liikumisest või isikutest, kellega Eldur on koos viibinud 04. detsembri õhtul peale kella 18:00 või tema praegusest asukohast, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776.

Vajadusel garanteerime info andjale anonüümsuse.

SAMUTI palume SA-ga Kadunud ühendust võtta autojuhtidel, kui keegi on eelpool kirjeldatud meest 04.12 õhtul või hiljem auto peale võtnud ja sõidutanud.

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja www.facebook.com/KadunudSA/
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi 83-aastast Elduri otsimisel, kes kolmapäeva, 04. detsembri õhtul kella 18:00 paiku lahkus Lääne-Virumaal Kadrina vallas Kadrinas Pikk tänav 25 oma kodust ja jäi teadmata kadunuks!

Eldur on 165 cm pikk, kõhna kehaehitusega ja hallide juustega. Tal on seljas halli värvi kampsun, jalas musta värvi dressipüksid, peas arvatavalt musta värvi õhem müts.

Eldurit on alates tema kadumisest mitmeid päevi otsitud politsei, tema poja, vabatahtlike otsijate ja kohalike inimeste poolt. OPEROG otsijad koos Elduri pojaga on väga laialdaselt kleepinud ja üles pannud Elduri otsimiskuulutusi. 

SA-l Kadunud on palve kõigile Kadrina elanikele, kes elavad sellel poolel raudteed, kus on Pikk tänav, vaadata oma hoovidesse – mitte ainult kuuri, keldrisse, pööningule, kaevu ja kasvuhoonesse, vaid ka aia äärde kuuseheki alla ja teisele poole aeda, kus te tavaliselt kunagi ei käi. Kui te teate, et teie naaber ei ela parajasti kodus või on vanuses, millest võib järeldada, et ta ei kasuta internetti ning ei loe Kadunud lehel seda postitust, siis olla nii armas ja vaadata tema eest läbi ka tema hoov. Sest kui Elduril läks kolmapäeva, 04. detsembri õhtul midagi tema arusaamises ümbritsevast segamini ja ta naabri sõnul otsustas, et tema kodumaja pole tema kodu, vaid see on Pika tänava lõpupoole, ning „oma koju“ minna üritades püüdis siseneda mõnda teise majja, kuhu ta sisse ei saanud ja võis külma kaitseks pugeda kuhugi sooja, mis oli selles hoovis või peita ennast millegi, näiteks puuriida vms vahele ära nagu väike laps, võis ta sinna jäädagi.

Palume kõigil, kes on alates kolmapäeva, 04. detsembri õhtust lisatud fotol olevat, Kadrinas Pika tänava piirkonnas teadmata kadunuks jäänud 83-aastast Eldurit näinud, teavad infot tema liikumisest või isikutest, kellega Eldur on koos viibinud 04. detsembri õhtul peale kella 18:00 või tema praegusest asukohast, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776.

Vajadusel garanteerime info andjale anonüümsuse.

SAMUTI palume SA-ga Kadunud ühendust võtta autojuhtidel, kui keegi on eelpool kirjeldatud meest 04.12 õhtul või hiljem auto peale võtnud ja sõidutanud.

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: https://www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja https://www.facebook.com/KadunudSA/
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!Image attachment

Postitatud 10.12.19 00:49

Kadunud.ee

OTSINGU LÕPP. Täiendatud 14.12 kell 11:00.

Tartus 06. detsembril teadmata kadunuks jäänud Aiti on leitud. 14.12 öösel kell 03:22 leidsid SA Kadunud otsingupartnerid ettevõttest Meremõõdukeskus OÜ Emajõel veealust tehnikat kasutades jõe põhjast ca 5 meetri sügavuselt mitte kaugel Turusillast Aiti surnukeha. Koos sukeldumisklubi Maremark tuukritega toodi hommikul kell 10:56 Aiti surnukeha jõest välja.

Sügav kaastunne Aiti lähedastele, sõpradele, kooli- ja korporatsioonikaaslastele.

SA Kadunud poolt tänan südamest kõiki, kes te eelnevatel pikkadel otsingupäevadel jalgsi, droonidega, paadiga, videokaamerate asukohtade ja omanike kontaktide otsimisega, videote vaatamisega, otsimiskuulutuste kleepimisega, kuulutuste peale helistamisega, veealuse otsinguga ja sukeldumisega abiks olite!

Suur aitäh!

SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel.

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi ööl vastu reedet, 06. detsembrit Tartu linnas teadmata kadunuks jäänud 25-aastase Aiti otsimisel!

25-aastane Aiti oli koos sõpradega neljapäeva, 05. detsembri õhtul Tartu kesklinnas üritusel ja lahkus sealt koos kolme sõbraga kella 01 paiku, suundudes mööda Ülikooli tänavat Turusilla poole (Tartu politsei fotol 3 - Aiti on paremalt esimene ja skeemil 4).
SA-le Kadunud saadetud videosalvestiselt on näha, et kell 01:35 ületavad kõik neljakesi Turusilla jalakäijate silla, Aiti sõbrad pööravad paremale Annelinna suunas ja lahkuvad Aitist. Kell 01:37 tuleb sillast vasakule pöördel kaadrisse üks inimene, kes liigub jõe suunas. Kell 01:40 liigub silla alt välja üks auto. Aiti mobiiltelefon on alates kella 02:39 välja lülitatud.
Seni kogutud info põhjal eksisteerib oht Aiti elule, Aiti käitumine alates tema kadumisest 06.12 öösel kell 01:35 Turusilla juures ja sellele järgnevalt erineb oluliselt tavapärasest.

Aiti on 180 cm pikk, täidlase kehaehitusega. Aitil on seljas musta värvi jope, mille all beezi värvi pintsak (fotodel 1 ja 3), jalas tumedat värvi teksapüksid ja musta värvi kingad. Kaasas on tal arvutikott (fotol 3). Aiti kannab prille (fotodel 1 ja 5).

Palume kõigil, kes on ööl vastu reedet, 06. detsembrist lisatud fotodel olevat, Tartus Turusilla piirkonnas teadmata kadunuks jäänud 25-aastast Aitit näinud, teavad infot tema liikumisest või isikutest, kellega Aiti on koos viibinud 06. detsembri öösel peale kella 01:35 või tema praegusest asukohast, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776.

Vajadusel garanteerime info andjale anonüümsuse.

SAMUTI palume SA-ga Kadunud ühendust võtta autojuhil, kes 06.12 öösel kell 01:40 Turusilla alt välja keerab ja ära sõidab.

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja Kadunud.ee
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

 

Comment on Facebook

Palume väga ühendust võtta inimestel, kes öösel vastu reedet, 06.12 kella 01:30 kuni 03:00-ni liikusid Tartus piirkonnas Sõpruse sild-Turu tänav-Pikk tänav-Fortuuna tänav, telefonil +372 6616 776 või messengeris kadunud.ee Samuti inimestel, kellel on selles piirkonnas videovalveseadmed. Tagame anonüümsuse! tartu.postimees.ee/6845632/tartu-sudalinnas-jaljetult-kadunud-25-aastase-aiti-otsingud-pole-tulem...

Kahjuks kurvad uudised 😥

Aare Ruutel, tervist! Kas on uudiseid?

Kuidas siis ikkagi nii?

Sügav kaastunne!

Ma teadsin et nii läheb kohe peale seda uudist kus tema asjad leiti Emajõest.Ei jõua ära oodata järjekordseid kommentaare kus kirjas:"Ahh tegi enesetapu.Jälle vabasurm." Yup.Eesti koos ülejäänud maailamaga hakkas võtma osa challengist teeme kõik enesetapu.Pole vaimukas muidugi ja puhaku ta rahus aga selline on inimeste loogika viimasel ajal.Ju iseseisev mõtlemine teeb haiget.

Nägin uudist, et leiti Emajõe lähistelt noormehele kuuluvaid asju. Kas on võimalik kuidagi noormeest ise appi otsima tulla sinna kanti?

+ View more comments

Postitatud 19.11.19 23:56

Kadunud.ee

Pilk

Pühapäeval, 17. novembril kella 11:00 paiku läks Tartu vallas Tabiveres oma kodust koos jalgrattaga välja ja jäi teadmata kadunuks 84-aastane Lembit. Me leidsime ta SA Kadunud OPEROG korraldatud otsingu käigus kaks ööd hiljem, teisipäeval kell 12:23. Ta oli ligi kilomeeter eemal tupiktee lõpus asuvast majast, mille juures teda nähti pühapäeval liikumas. Teda märkas raagus puude ja kuuskede vahel lamamas Lennuakadeemia droonioperaator Andres ja otsingujuht Anne, kes suunas maastikul liikuva aheliku maas lamava mehe suunas liikuma.
Kui ma eelmisel päeval Lembitu tütrega rääkisin, siis tütar ütles, et ta loodab. Ma ütlesin, et mina loodan ka. Ja palvetan...
49,5 tundi pikali maastikul novembri keskel ei ole just lootust andev... Ja siis ta liigutas! Ja suunas oma pilgu otsijate poole…

OPEROG üks Elva piirkonna juhte ja Lembitu otsingu juht Anne Kähr-Haller kirjutas: “Uskumatu otsing. Tõsiselt ootamatu oli, et ta on elus! Suur tänu Eesti Lennuakadeemia / Estonian Aviation Academy koostöö ja tehnika võimaldamise eest! Andres Moks, Karl Seegel, SA Kadunud ja akadeemia koostöö päästis täna elu! Ja muidugi suur, suur tänu kõigile vabatahtlikele, kes raskel maastikul ahelas olid!”

Mõni pilk võib kõneleda rohkem kui sada sõna. Üks pilk jääb meelde terveks ülejäänud eluks. Ja kindlasti jääb terveks ülejäänud eluks meelde otsing, kus meil elu päästmise lootust peaaegu et polegi järel ja sünnib ime ning me päästame elu! Sellised otsingud seovad inimesi ühte. Ja nad tahavad tulla ja tulevad jälle, appi järgmisele kadunud inimesele ja tema lähedastele. Sest see pilk, millega meid vaadati, see pilk…kes meid sellistel hetkedel vaatab?

…Ühel päeval võtsin ma julguse kokku ja vaatasin Talle otsa! Ma ei näinud Tema silmades süüdistust. Ma ei näinud nõudmisi. Tema silmad ütlesid üksnes: “Ma armastan sind.” Vaatasin kaua neisse silmadesse. Vaatasin otsivalt. Ja ikka oli ainus sõnum: “Ma armastan sind!”…

Kui pilgud kohtuvad, on toimuv liiklus kahesuunaline. Tema vaatab meid. Ja meie vaatame Teda. Võib olla on see esimest korda elus, kui meie pilk Temaga kohtub ja me loeme sealt üksnes: “Ma armastan sind!”
Iga inimese südames on armastusele avanev uks. Suur ime on, et selle ukse võib avada vaid üks pilk… Või pilt.

Pilt halli värvi jopes Lembitust on tehtud droonilt Inspire 2, X5S ja Zuiko 14-42 mm objektiiv, kõrgus 47 meetrit, operaator Andres Moks, Eesti Lennuakadeemia.

Suur aitäh (otsingul osalejate nimekirja järjekorras) Liis, Risto, Raul, Mairi, Riivo, Allan, Ada, Erki, Kaimo, Andres, Anne, Annika!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja www.facebook.com/KadunudSA/
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

Pilk

Pühapäeval, 17. novembril kella 11:00 paiku läks Tartu vallas Tabiveres oma kodust koos jalgrattaga välja ja jäi teadmata kadunuks 84-aastane Lembit. Me leidsime ta SA Kadunud OPEROG korraldatud otsingu käigus kaks ööd hiljem, teisipäeval kell 12:23. Ta oli ligi kilomeeter eemal tupiktee lõpus asuvast majast, mille juures teda nähti pühapäeval liikumas. Teda märkas raagus puude ja kuuskede vahel lamamas Lennuakadeemia droonioperaator Andres ja otsingujuht Anne, kes suunas maastikul liikuva aheliku maas lamava mehe suunas liikuma.
Kui ma eelmisel päeval Lembitu tütrega rääkisin, siis tütar ütles, et ta loodab. Ma ütlesin, et mina loodan ka. Ja palvetan...
49,5 tundi pikali maastikul novembri keskel ei ole just lootust andev... Ja siis ta liigutas! Ja suunas oma pilgu otsijate poole…

OPEROG üks Elva piirkonna juhte ja Lembitu otsingu juht Anne Kähr-Haller kirjutas: “Uskumatu otsing. Tõsiselt ootamatu oli, et ta on elus! Suur tänu Eesti Lennuakadeemia / Estonian Aviation Academy koostöö ja tehnika võimaldamise eest! Andres Moks, Karl Seegel, SA Kadunud ja akadeemia koostöö päästis täna elu! Ja muidugi suur, suur tänu kõigile vabatahtlikele, kes raskel maastikul ahelas olid!”

Mõni pilk võib kõneleda rohkem kui sada sõna. Üks pilk jääb meelde terveks ülejäänud eluks. Ja kindlasti jääb terveks ülejäänud eluks meelde otsing, kus meil elu päästmise lootust peaaegu et polegi järel ja sünnib ime ning me päästame elu! Sellised otsingud seovad inimesi ühte. Ja nad tahavad tulla ja tulevad jälle, appi järgmisele kadunud inimesele ja tema lähedastele. Sest see pilk, millega meid vaadati, see pilk…kes meid sellistel hetkedel vaatab?

…Ühel päeval võtsin ma julguse kokku ja vaatasin Talle otsa! Ma ei näinud Tema silmades süüdistust. Ma ei näinud nõudmisi. Tema silmad ütlesid üksnes: “Ma armastan sind.” Vaatasin kaua neisse silmadesse. Vaatasin otsivalt. Ja ikka oli ainus sõnum: “Ma armastan sind!”…

Kui pilgud kohtuvad, on toimuv liiklus kahesuunaline. Tema vaatab meid. Ja meie vaatame Teda. Võib olla on see esimest korda elus, kui meie pilk Temaga kohtub ja me loeme sealt üksnes: “Ma armastan sind!”
Iga inimese südames on armastusele avanev uks. Suur ime on, et selle ukse võib avada vaid üks pilk… Või pilt.

Pilt halli värvi jopes Lembitust on tehtud droonilt Inspire 2, X5S ja Zuiko 14-42 mm objektiiv, kõrgus 47 meetrit, operaator Andres Moks, Eesti Lennuakadeemia.

Suur aitäh (otsingul osalejate nimekirja järjekorras) Liis, Risto, Raul, Mairi, Riivo, Allan, Ada, Erki, Kaimo, Andres, Anne, Annika!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: https://www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja https://www.facebook.com/KadunudSA/
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!

 

Comment on Facebook

Meeletult tänuväärset tööd siin grupis tehakse👍Fantast lihtsalt👍 Kiidan teid❤

Imeline!! 🥰

Jumal tänatud🙏 super inimesed olete😍

Olge hoitud kõik!Kallid!

Aitäh! Te päästsite elu.

Nii tublid olete 🥰

♥️

Pildil ta pikali on mees?

SUUR TÄNU meie isa, vanaisa ja vana-vanaisa päästmise eest!

+ View more comments

Postitatud 03.11.19 10:12

Kadunud.ee

TÄIENDATUD! 03.11 kell 15:33. Otsingu lõpp! SA Kadunud OPEROG otsingugrupp koos Annika lähedaste ja Tartu politseiga leidsid Annika täna kell 15:30 esimesest planeeritud otsinguruudust, kahjuks mitte elusalt. Saatku Issanda rahu lahkunu hinge.

TÄIENDATUD! 03.11 kell 12:35. Koostöös politseiga oleme välja selgitanud tunnistaja, kelle sõnul on Annika liikunud 30.10 keskpäeva paiku Puhja-Kavilda ürgoru piirkonda. Tulenevalt sellest alustab SA Kadunud OPEROG selles piirkonnas 03.11 alates kella 14:00st maastikuotsingut. Rohkem infot otsingust on OPEROG fb-lehel: www.facebook.com/groups/OPEROG/

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi 30. oktoobril Tartu linnas teadmata kadunuks jäänud 21-aastase Annika otsimisel!

21-aastane Annika lahkus kolmapäeval, 30. oktoobril kella 10 paiku Tartus Annelinnas oma elukohast ja jäi teadmata kadunuks. Annika mobiiltelefon on alates kella 10:44 välja lülitatud. Annika võis liikuda kolmapäeval peale kodust lahkumist Tartu bussijaama piirkonda ja seni kinnitamata andmetel sama päeva keskpäeva paiku Puhja-Kavilda ürgoru piirkonnas. Seni kogutud info põhjal eksisteerib oht Annika elule.

Annika on 160 cm pikk, kõhna kehaehitusega. Annikal on seljas musta värvi jope, kaelas kootud sall (fotodel 2 ja 3), peas musta värvi kootud müts mille vasakul küljel valge triip (fotol 2), jalas musta värvi püksid ja musta värvi saapad. Annika juuksed on külgedelt tumedad ja lühikesed, pealt blondid ja pikemad. Kaasas on tal valge-musta pikitriipudega õlakott (fotodel 1-3). Annikal on kaks huulerõngast.

Palume kõigil, kes on alates kolmapäevast, 30. oktoobrist lisatud fotodel olevat, Tartus Annelinna piirkonnas teadmata kadunuks jäänud 21-aastast Annikat näinud, teavad infot tema liikumisest või isikutest, kellega Annika on koos viibinud peale 30. oktoobrit või tema praegusest asukohast, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776.

Vajadusel garanteerime info andjale anonüümsuse.

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja Kadunud.ee
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

 

Comment on Facebook

TÄIENDATUD! 03.11 kell 15:33. Otsingu lõpp! SA Kadunud OPEROG otsingugrupp koos Annika lähedaste ja Tartu politseiga leidsid Annika täna kell 15:30 esimesest planeeritud otsinguruudust, kahjuks mitte elusalt. Saatku Issanda rahu lahkunu hinge.

Kas leiti elusalt või midagi juhtus ? Ma tunnen kaastunnet

MIS TOIMUB?!

Leitud 😔

+ View more comments

Postitatud 31.10.19 12:09

Kadunud.ee

TÄIENDATUD 09.11 kell 12:11 Täna, 09. novembril alustasime Räpina vallas Räpina sadamas 14. juulil 2019 teadmata kadunuks jäänud 30-aastase Leedu noormehe Zygimantase otsinguga. Info otsingust on kättesaadav lehel www.facebook.com/groups/OPEROG/

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi 14. juulil Räpina vallas Räpina sadamas (fotodel 2 -4) teadmata kadunuks jäänud 30-aastase Leedu noormehe Zygimantase otsimisel!

Alaliselt Leedus elav 30-aastane Zygimantas viibis seni teadmata asjaoludel Tartus, kus ta 14.07 õhtul eiras politsei peatumismärguannet ning politseipatrullil Leedu registreerimisnumbrit kandva sõiduautoga Lexus eest ära sõitis. Tema jälitamine jõudis lõpule Räpina sadamas, kus Zygimantas valis politseiga suhtlemise asemel kella 23:00 paiku autost väljudes vette joosta. Kohe alustatud päästeoperatsioon mehe leidmiseks ei andnud tulemust ja sellest alates on Zygimantas teadmata kadunud. Eesti politsei sõnul ei ole alust arvata, et sõiduautot Lexus juhtinud ja politsei eest põgenenud mees oleks seotud organiseeritud kuritegevuse või autovargustega.

Zygimantas on 182 cm pikk, kõhna kehaehituse ja tumedate juustega. Jalas olid tal teksapüksid ja seljas heledat värvi T-särk. Zygimantast ootab koju Vilniuses elav tema 61-aastane isa, kes pöördus palvega sihtasutuse Kadunud poole abistada teda võõral maal tema poja otsimisel.

Palume kõigil, kes on alates juulikuu pühapäevast, 14. juulist lisatud fotol 1 ja kirjeldatud riietuses olevat, Räpina sadamas teadmata kadunuks jäänud 30-aastast Leedu kodanikku Zygimantast näinud, teavad infot tema liikumisest või isikutest, kellega Zygimantas on kokku puutunud või koos viibinud peale kella 23:00 14. juulil või tema praegusest asukohast, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile +372 661 6776.

Samuti palume kõigil inimestel (eriti aga neil, kes oma järvele minekut piirivalves ei registreerinud) kes pühapäeval, 14. juulil alates kella 22:00 kuni hommikuni viibisid Lämmijärvel, Saarepera sadama-Võhandu jõe-Salusaare vahelises ruumis (fotol 4, I – Saarepera sadam, II – Võhandu jõe suue ja Salusaar) ehk arvatavas piirkonnas, kuhu Lexuse juht võis ujudes või abivahendit kasutades jõuda, anda endast või teile teadaolevalt sellel ajal selles piirkonnas viibinud inimestest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile +372 6616 776.

Garanteerime mõlemale, nii Zygimantasega kokku puutunud inimesele kui info andjale anonüümsuse!

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja Kadunud.ee
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!

Eesti meedia on avaldanud:
lounapostimees.postimees.ee/6730887/politseinike-eest-pogenenud-mees-hulgas-auto-ja-jooksis-vette

lounapostimees.postimees.ee/6733192/jarve-hupanud-kihutaja-otsingud-lopetati
... Vaata RohkemVaata Vähem

Comment on Facebook

TÄIENDATUD 09.11 kell 12:11 Täna, 09. novembril alustasime Räpina vallas Räpina sadamas 14. juulil 2019 teadmata kadunuks jäänud 30-aastase Leedu noormehe Zygimantase otsinguga. Info otsingust on kättesaadav lehel www.facebook.com/groups/OPEROG/

Tartust Räpinasse on 63 km. Kunagi sai seda maad 2 aastat sõidetud. Mis pagana pärast too poiss politsei eest põgenes!? Kui ta oli joobes ja kartis karistust, siis vaevalt oleks joobes mees suutnud selle maa maha sõita ilma et oleks kraavi sõitnud, aga ei sõitnud!? Tartu-Räpina maantee on suht kitsas ja käänuline.

Kas Venemaa poole on jagatud?

Postitatud 30.10.19 21:17

Kadunud.ee

ENG / EST
ATTENTION! WE ARE ASKING FOR HELP IN LOOKING FOR WITNESSES! /
TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI! OTSIME TUNNISTAJAID!

We need help in finding missing 62-years old man, who is from Pärnu, Estonia, and went missing on September 20 in southern Finland, Loviisa area, Pernaja bay (photo 6)!

Aleksandr, 62, lives permanently in Pärnu, but works in Finland where he rents apartment in Espoo. As his friends said, on Friday morning, September 20, he left alone at around 10:00 from work for a fishing trip in Pernaja bay Loviisa area, which is over 50 km away, and went missing.

Aleksandr is about 180 cm tall, thin, has short gray hair and he was wearing dark fishing clothes. His cell phone connection got lost at 15:56 on September 20. A local Finnish fisherman noticed an empty boat between 4pm and 5pm in Pernaja Bay, at the southwest of Högholmen island, and reported Finnish sea rescue.

Despite a search that began the same evening, Aleksandr is still not found. The map on the photo 2 shows numbers: 1 - Aleksandr’s car Volvo VC90, found parked in Isnäs on Vanhakyläntie on 20.09, 2 - boat owned by Aleksandr and his friends, found 20.09 near the southwest coast of Hoghölmen island (photo 3, this picture is made before the accident), 3 - one oar of the boat found by a local man on 26.09. Few things were missing on the boat - 2 batteries for electric engine and 2 white plastic boxes for trolling spoons ( photos 4-5) plus fishing rods.

LOOKING FOR WITNESSES! We would like to ask everyone who was in Isnäs on Friday, September 20, from 10 to 5 pm, near Vanhakyläntie area where Aleksandr’s car was parked and everyone who were on Pernaja Bay in the area between Isnäs and Högholmen island (photo 7) - it’s a probable area where he moved that day with his green plastic boat: also everybody who saw Aleksandr on 20.09 near his car or driving his boat on Pernaja Bay - please report yourself or someone who may know something to our 24/7 hotline +372 6616 776.

If necessary, we guarantee the anonymity of the information provider.

Thank you very much!
__________________

Palume abi 20. septembril Soome lõunarannikul Loviisas, Pernaja lahe piirkonnas (fotol 6) teadmata kadunuks jäänud 62-aastase Eestis elava Pärnu mehe Aleksandri otsimisel!

62-aastane Aleksandr elab alaliselt Pärnus ja oli Soomes sõpradega kalal. Ta lahkus reede, 20. septembri hommikul sõprade sõnul üksinda kella 10:00 paiku Soomes Helsingi kõrval Espoo linnas üüritud ajutisest korterist, et minna ca 50 km kaugusele Loviisa omavalitsuse piirkonda Pernaja lahele kalaretkele ja jäi teadmata kadunuks.

Aleksandr on 180 cm pikk, kõhna kehaehituse ja hallide juustega, seljas olid tal tumedat värvi riided. Aleksandri mobiiltelefon kaotab 20.09 ühenduse mobiilivõrguga kell 15:56. Üks kohalik soomlasest kalur märkab tühja paati kella 16-17:00 vahel Pernaja lahel Högholmeni saarekese edelaosas ja teatab sellest Soome merepäästele.
Vaatamata samal õhtul alustatud otsingule Aleksandrit ei leita. Fotol 2 lisatud kaardil on numbritega märgitud: 1 – Aleksandri sõiduauto Volvo XC90, leitud pargituna Isnäse piirkonnas Vanhankylantiel 20.09, 2 – Aleksandri ja ta sõprade üüritud paat, leitud 20.09 Högholmeni saarekese edelarannikul (fotol 3, varasem foto), 3 – üks paadist pärit aer, leitud 26.09 õhtul. Paadist puudusid fotodel 4-5 olevad kaks akut ja landikastid, samuti õnged.

OTSIME TUNNISTAJAID! Palume kõigil inimestel, kes reedel, 20. septembril ajavahemikul 10.00-17.00 viibisid Isnäs, Vanhankylantie piirkonnas, kuhu oli pargitud Aleksandri Eesti registrinumbriga sõiduauto Volvo XC90; samuti inimestel, kes viibisid Pernaja lahel piirkonnas alates Isnäst kuni Högholmeni saarest põhja pool (fotol 7) ehk arvatavas piirkonnas, kus Aleksandr võis oma rohelist värvi paadiga liikuda; samuti kõigil inimestel, kes nägid Aleksandr Velikanovit 20.09 Isnäs tema auto juures, sealt paadiga vette minemas või teda koos paadiga Pernaja lahel, anda endast või teile teadaolevalt sellel ajal selles piirkonnas viibinud isikust VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile +372 6616 776.

Vajadusel garanteerime info andjale anonüümsuse.

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja www.facebook.com/KadunudSA/
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

Postitatud 29.10.19 13:13

Kadunud.ee

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi 12. oktoobril Tallinna linnas Mustamäe piirkonnas teadmata kadunuks jäänud 54-aastase Andruse otsimisel!

54-aastane Andrus lahkus laupäeval, 12. oktoobril Tallinnas Mustamäel oma elukohast ja jäi teadmata kadunuks. Andruse mobiiltelefon, dokumendid, rahakott ja teised isiklikud asjad, kaasaarvatud temale vajalikud prillid, on Andruse kodus.

Andrus on 175 cm pikk, keskmise kehaehituse ja tumedate juustega. Andrusel on jalas tumedat värvi kingad ja tumehalli värvi teksapüksid, seljas beezikas-pruunikat värvi nahkjope. Peas kannab Andrus sini-musta-valget värvi horisontaalse triibuga villast kootud mütsi.
Vasakpoolne foto Andrusest on 2019. aasta maikuust, parempoolne foto on Andruse varasemast eluperioodist.
Kõigil, kellel on informatsiooni, mis võib kaasa aidata Andruse asukoha väljaselgitamisele, palume kindlasti helistada! Andrust ootab koju Mustamäele tema 77-aastane ema.

Palume kõigil, kes on alates üle-eelmisest laupäevast, 12. oktoobrist lisatud fotodel olevat Tallinnas Mustamäe piirkonnas teadmata kadunuks jäänud 54-aastast Andrust näinud, teavad infot tema liikumisest või isikutest, kellega Andrus on koos viibinud peale 12. oktoobrit või tema praegusest asukohast, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776.

Vajadusel garanteerime info andjale anonüümsuse.

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja Kadunud.ee
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!
... Vaata RohkemVaata Vähem

TÄHELEPANU! PALUME KÕIGI HEADE INIMESTE ABI!

Palume abi 12. oktoobril Tallinna linnas Mustamäe piirkonnas teadmata kadunuks jäänud 54-aastase Andruse otsimisel!

54-aastane Andrus lahkus laupäeval, 12. oktoobril Tallinnas Mustamäel oma elukohast ja jäi teadmata kadunuks. Andruse mobiiltelefon, dokumendid, rahakott ja teised isiklikud asjad, kaasaarvatud temale vajalikud prillid, on Andruse kodus.

Andrus on 175 cm pikk, keskmise kehaehituse ja tumedate juustega. Andrusel on jalas tumedat värvi kingad ja tumehalli värvi teksapüksid, seljas beezikas-pruunikat värvi nahkjope. Peas kannab Andrus sini-musta-valget värvi horisontaalse triibuga villast kootud mütsi. 
Vasakpoolne foto Andrusest on 2019. aasta maikuust, parempoolne foto on Andruse varasemast eluperioodist. 
Kõigil, kellel on informatsiooni, mis võib kaasa aidata Andruse asukoha väljaselgitamisele, palume kindlasti helistada! Andrust ootab koju Mustamäele tema 77-aastane ema.

Palume kõigil, kes on alates üle-eelmisest laupäevast, 12. oktoobrist lisatud fotodel olevat Tallinnas Mustamäe piirkonnas teadmata kadunuks jäänud 54-aastast Andrust näinud, teavad infot tema liikumisest või isikutest, kellega Andrus on koos viibinud peale 12. oktoobrit või tema praegusest asukohast, anda sellest VIIVITAMATULT teada SA Kadunud 24/7 infotelefonile 661 6776. 

Vajadusel garanteerime info andjale anonüümsuse. 

Suur aitäh!
______________________________________________
Kõik olete oodatud otsima! Otsingute kohta infot leiate: https://www.facebook.com/groups/OPEROG/ ja https://www.facebook.com/KadunudSA/
Kui te ei saa otsima tulla, aga soovite aidata, siis saate osaleda otsingute läbiviimiseks raha kandes. Sihtasutus Kadunud tegutseb ainult inimeste toel. Koos aitame ja päästame!
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: annetus sihtasutuse tegevuse toetuseks
Täname!Image attachment

 

Comment on Facebook

Kas kõik pargid on läbikammitud?(Mustamäel)

Postitatud 23.10.19 15:35

Kadunud.ee

Vastus on vaid ühe kõne kaugusel

Täna öösel, kui kell lööb ette numbrid 01:09 ja kuupäeva 24. oktoober, saab 4 aastat, kui Võru linnas jääb teadmata kadunuks toona 17-aastane Võru Parksepa kooli õpilane, venna oma õele, poeg oma emale ja isale – Markkus Ansberg.

Nelja aasta jooksul on sihtasutusele Kadunud tehtud palju kõnesid erinevatelt inimestelt, kes on kirjeldanud sündmusi sellel ööl. Mitmed helistajad on palunud (ja on saanud) jääda anonüümseks. Mitmeid kordi on SA Kadunud OPEROG otsijad räägitud juttude peale kohale sõitnud, otsinud järjekordse uue maastikuala ahelikus läbi, kaevanud maad, palunud appi häid spetsialiste sonariga veekogude põhja uurima, sukelduma, drooniga lendama. Vaatamata sellele, et seni pole Markkust leitud, on tehtud väga palju tööd ja SA Kadunud on kõigile Markkuse otsimisel abistajatele südamest väga, väga tänulik! Ja kõigile helistajatele! Vastus küsimusele, mis juhtus, võib olla vaid ühe kõne kaugusel...

Neli aastat on pikk aeg. Pikk aeg ootajale. Pikk aeg otsijale. Ja pikk aeg inimestele, kes öösel vastu 24. oktoobrit Võrus Markkusega kokku puutusid. Osad selle öö sündmusega seotud inimesed on Võrust ära kolinud, keegi on vahetanud välja tol ööl sõitnud auto, keegi on läinud välismaale, kellegil on uus kaaslane, kellegil sündinud laps. Kõigil olnud erinevad rõõmud ja koormad kanda. Kuid keegi ei suuda parimagi tahtmise juures ette kujutada koormat, mida on kandnud Võru lähedal elavad Markkuse õde, ema ja isa, kes otsivad vastust küsimusele – mis juhtus?

Neli aastat on pikk aeg. Pikk aeg inimestele, kes öösel vastu 24. oktoobrit Võrus Markkusega kokku puutusid. Selle aja jooksul on mindud tülli, räägitud purjus peaga mõningaid asju välja sellest ööst, mindud lahku ja kolitud uuega kokku, mõtlematult ähvardatud või kiideldud. Suust väljaläinud jutt on väljas, suhu tagasi teda ei sule. Jutu juures on huvitav, et teda võib proovida muuta, rääkida ilusamaks või ümber, püüda suunata mujale jne. Aga teda võib ka timmida täpsemaks. Tuletada meelde mõni detail, nimi, koht, kes rääkis kellele. Ja siis helistada ja mulle see asi ära rääkida. Selleks ei lähe vaja mitte niipalju julgust kui rohkem usaldust. Usaldust, et teie nimi, rääkides minuga, on kindlalt hoitud ja ma vaikin.

SA Kadunud 24/7 töötav telefon 6616 776 on suunatud minu, tegevjuhi mobiilile 5242 776. Ma ootan endiselt igasugust Markkuse kadumise ööd puudutavat informatsiooni! SA Kadunud ei ole lõpetanud Markkuse otsimist. Kõik kestab edasi! Vastuseni, mis juhtus 17-aastase noormehega 2015. aasta 24. oktoobri öösel peale kella 01:09, kui ta lahkub Võrus L. Koidula tänaval turvakaamera vaateväljast, jõuame me ühiselt! Kui sa usaldad ja helistad!

Miks?
Sest on tarvis selgeks saada, mis ööl vastu 24. oktoobrit neli aastat tagasi juhtus.
Sest ei ole normaalne, et Eesti Vabariigis saab linna tingimustes keset ööd noor inimene nii ära kaduda, et teda ei ole võimalik ümbruskonna maastikult, hoonetest ega veekogudest üles leida.
Sest kusagil Võru lähedal on üks õde, ema ja isa, kes otsivad vastust küsimusele - mis juhtus.
Sest Eestis on iseseisvusaja jooksul tekkinud üle 600 perekonna, kus otsitakse ja oodatakse vastust samale küsimusele - mis juhtus...

SA Kadunud on võimeline moodustama meeskondi nii maastikuotsingu kogemusega otsijatest kui jälitus- ja operatiivtöö kogemusega endistest politseitöötajatest. Et jätkuvalt maastikul ja vee alt ja õhust otsida, inimestega delikaatselt vestelda, arhiivides materjalidega töötada.
Sest ajas vananevad juhtumid hakkavad lahenema vaid pikaajalise, püsiva ja motiveeritud töö tulemusel.
Sellist püsivat tööd saame teha ühiselt, kõik koos, kõik saame selles meie inimestele, kellel keegi kadunuks on jäänud, appi tulla. Me ometi ju hoolime üksteisest, rohkem kui seda välja näitame...
Kujutage ette, et kes ei saa füüsiliselt tulla meiega metsa või vee alla, saab ikkagi meiega kaasas olla ja otsimisel aidata! Kujutage ette, kui inimesed teevad SA Kadunud arvele ühe euro suuruse ülekande. Vormistavad selle püsivaks, nii et see toimub iga kuu. Et neid inimesi on kümme...sada...tuhat. Kujutasite? Aitäh! Nüüd teeme midagi...

Vastus kõigele sellele on vaid ÜKS.
See on vaid ühe teo kaugusel.
Selleks võib olla sinu KÕNE, hea inimene, kes sa midagi oled kuulnud Markkus Ansbergi kadumisest!
________________________________________________
Saaja nimi: Kadunud SA
Saaja konto: EE661010220095092013 (SEB)
Selgitus: tegevustoetus
Koos leiame ja päästame!

Aare Rüütel, SA Kadunud tegevjuht. 24/7 telefon 6616 776.
... Vaata RohkemVaata Vähem

 

Comment on Facebook

Kõigile meelelahutustööstuse sõpradele, kes selgeltnägijate tegemisi teles vaadates oma eluaega kulutavad, mõelge korraks, miks keegi selgeltnägija ei tahtnud leida üles Osama bin Ladenit, kelle eest Ühendriigid pakkusid 25 MILJONIT USD? Me ennekõike ootame kõnesid inimestelt, kes on kuulnud REAALSEID asju või kõnelusi või oskavad viidata KONKREETSELE kohale, isikule jne.

See Markkuse teema on mulle miskipärast algusest peale nii hinge läinud.. vaesed vanemad, siiralt kurb 🙁 Ma niimoodi nutsin kui uudistes paar aastat tagasi Markkuse isa ütles, et "Kallis poeg, tule koju, ema ootab, mina ootan, õeke ootab.." 😭 Silmad tahtsid nutmisest peast välja kukkuda. Keegi KINDLASTI teab, mis tol ööl juhtus.. aga miks ei räägita? 🙁

See on lugu mis kohe kindlasti võtab ka kõige suuremal elumehel silma märjaks ! Võru linn on nii väike ja ometi tahaks elada kohas kus on turvaline ja mõnus. Kõik me tahame kunagi lapsevanemateks saada ega taha sellist kogemust kogeda . See lugu on algusest peale mulle korda läinud ja tunnen lähedastele sügavalt kaasa . Minu poolt 1000€ inimesele kes annab tõese vihje kus Markus on või mis tol öösel juhtus . Kõiki meid ju köidab see mis sai juhtuda sellises väikses ja rahulikus linnas nagu seda on Võru . Hoiame kokku ja toome tõe päevavalgele !

Tere, kui on kahtlus, et teo pani toime politseiniku poeg oma kambajõmmiga ja on alust arvata,et kohalikus jaoskonnas ei uurita asja korrapäraselt ja antud kahtlusalust üle ei kuulata või ei tehta seda objektiivselt, et tõde saaks selguda, siis võiksite kõrgemal tasemel lasta sisejuurdluse antud põhjendusega algatada.

Kui "Selgelnägijad" on nii selgelt nägijad, siis miks nad peavad terve saate läbi tegema, et teada saada kes on võitja ? Keskenduks reaalsele lahendamisele asjadele 😉

Ma siiralt loodan, et see lugu saab lõpuks oma lahenduse ja Markkuse perekond vastused mida nad nii kaua on ootama pidanud. Usun,et see on lugu millele elab kaasa terve Eesti.

Miks te koguaeg topite neid nn "selgeltnägijaid" siia??? Iga kolmas kommentaar on nendele suunatud. Sealt ei saa sa abi ka siis kui sa miljonär oled sest see mis teieni televisiooni kaudu tuuakse on lihtsalt show...

Üldine seletus sellistele asjadele:valel ajal vales kohas,keegi nägi liiga palju,omavahelised probleemid või üle piiri.eesti on paraku kahjuks nii pisike koht et 100% jookseb keegi kellelgi kätte ja peita ennast elusastpeast siin võimatu!

Kas selgelt nägijad ei saa kuidagi aidata ja loodame kõike head

Võib olla sõbrad tevad kus ta on võib olla ei taha keegi räägida kardavad midagi või kedagi.

Aga siiski loodan, et ta on elus kuskil.

Mulle ei anna see Markkuse lugu rahu..😰

Mind just paneb imestama see, et on ju tegelt teada kes selle taga on või kes teab nö. rohkem, aga nüüd ei suuda siis inimest rääkima panna? On olemas kõrgemaid isikuid, kui see väikelinna politsei. Alustage valedetektorist.

Ma ei ütle seda paha pärast aga lihtsalt soovitan otsige kohtadest kust reaalselt ei ole keegi mõelnud otsida või otsige juba välisriikidest.

Huvitav et nii ära kadus? Nagu tina tuhk, pole inimest ega säilmed? Ja juba 4a ikka kadunud,keegi tuttav, nagunii teab et mida tehti või plaanis teha markkus,vaevalt et oma teada jättis, keegi peab ikka infod teadma markkuse kohta.

Meie oleme üks nendest 600-st perest, kes oma 2002 aastal kadunud venda/poega ootavad koju. Ma tean, mida te tunnete, tunnen täpselt neid samu tundeid: ahastust, hirmu, lootusetust ja põhjatut kurbust, jälle ja uuesti. 17 aasta jooksul pole läinud päevagi kui ma poleks mõelnud oma kallile vennale ja sellel mis küll juhtus. Jõudu Teile ja lootke ikka, vaatamata kõigele!

Minu arust ka sinna panna .ehk oskavad nemad leida

Olen ka kõik need 4 aastat seda kadumise lugu jälginud.Olgu aeg pikem või lühem, süüdlased saavad oma karistuse. Ma pole hullult usklik, kuid arvan, et meie tegudest ollakse kusagil kõrgemal/kaugemal vägagi teadlikud.See karistus, mille süüdlased kunagi saavad, võib olla väga ränk.Veel hullemgi, kui see mida tunnevad praegu Markkuse lähedased. See on muidugi väga suur eneseületus, et võtta tõesti kõnekaardiga telefon, saata sõnum, et pere vähemalt teaks kus nende poeg on.See oleks vähim ja ka suurim ja õiglasem tegu mida sa/te saate Oma hirmsa teo leevenduseks teha. Küll elu teeb oma otsuse. Viige need sõnumid õigete inimesteni ja tooge selle läbi Markkuse lähedastele jõulurahu.

Uus uurimine alustada,kaua võib!!!

Miks jah selgeltnágijate saatesse ei láhe see lugu ??

Keldrid ? Tühjad ehitised ? 😯

Viivikonna

Seõgeltnägijad on juba selle teemaga tegelenud ja ikka ei midagi....

Selgeltnägijad???

Sood ja rabad?

+ View more comments

Vanemad uudised